Hopp til hovedinnhold
Søk

Våre partnere er engasjerte i arbeidet med å redusere trusselen fra malaria

Malaria kan forebygges, behandles og kureres. Takket være bedre kunnskap, forebygging og verktøy for behandling har dødsfalltallene for malaria på verdensbasis falt med 60 % siden år 2000. 

I Afrika er malaria ansvarlig for hundretusenvis av dødsfall årlig, og de fleste ofrene er barn under fem. Dette gjør at kontinentet årlig mister flere milliarder dollar i tapt produktivitet.

 • ADPP Angola

  ADPP Angolas malariaprosjekt organiserer 4000 skoleelever i malariakontrollpatruljer, som sprer kunnskap om hvordan malaria forebygges og hvordan myggnett for senger skal brukes. ExxonMobils samarbeid med ADPP støtter et konsortium for forebygging av malaria i Benguela-provinsen.

 • Africare

   Africare lærer lokale frivillige helsearbeidere som hovedsaklig jobber med husholdninger på landsbygden om forebygging og behandling av malaria. Africares samarbeid med den nasjonale basketligaen drar nytte av landets lidenskap for basketball for å spre sosial kompetansebygging og øke kunnskapen om malaria for unge i Nigeria.

 • Forretningskoalisjonen mot malaria, tuberkulose og HIV/AIDS i Kamerun (CCA/SIDA)

  CCA/SIDA er en koalisjon i privat sektor som arbeider med forebygging av malaria. Koalisjonen ble etablert av Kameruns handelskammer og den kamerunske arbeidsgiverforeningen for å koordinere næringslivets respons på malaria og andre endemiske sykdommer.

 • Friends of the Global Fight

   Friends of the Global Fight jobber for å lære opp, engasjere og mobilisere amerikanske beslutningstakere for å skape støtte til Det globale fondet mot AIDS, tuberkulose og malaria. ExxonMobil støtter Friends of the Global Fight med ressurser for det globale fondets femte forsyningsbølge.

 • Global Health Corps (GHC)

  GHC gir unge fagarbeidere muligheten til å jobbe på frontlinjene i det globale helsearbeidet, i ferdighetsbaserte utplasseringer med ett års varighet.

 • Grassroot Soccer (GRS)

  GRS bruker fotballens samlende kraft til å bedre kunnskapen om malaria og HIV/AIDS blant unge mennesker over hele Afrika. I samarbeid med ExxonMobil sprer GRS læreplaner for idrett og forebygging av malaria i Nigeria.

 • Harvard School of Public Health

  Harvard School of Public Health bringer sammen vitenskapsfolk, forskere og ledere innen den offentlige helsesektoren for å finne nyskapende måter å forebygge og behandle malaria på, og er vertskap for ExxonMobils utplasserte lokale malariastipendiat. ExxonMobil støtter også Harvards årlige lederutviklingskurs Science of Eradication: Malaria.

 • Jhpiego

  I samarbeid med ExxonMobil gjennomfører Jhpiego et samfunnsbasert program som hjelper helsearbeidere med å forebygge malaria blant gravide kvinner.

 • Malaria No More

  Malaria No More bruker virkningsfulle kunnskapskampanjer til å engasjere verden, få oppslutning blant ledere og øke strategiske investeringer. ExxonMobil støtter Malaria No More i deres kamp for å øke bruken av myggnett for senger og oppfordre til rask diagnostisering og behandling.

 • Malaria Vaccine Initiative (MVI)

  MVI er et globalt program som ble etablert i PATH, for å få fart på utviklingen av malariavaksiner. ExxonMobil samarbeider med MVI for å sikre at vaksinene skal være lett tilgjengelige i utviklingsland.

 • Medicines for Malaria Venture (MMV)

  MMV har som mål å oppdage, utvikle og levere effektive og rimelige nye medisiner mot malaria for utsatte deler av befolkningen, gjennom samarbeid mellom det private og offentlige.

 • The Mentor Initiative

  The Mentor Initiative fokuserer på å redusere malariaens påvirkning på personer i utsatte områder, gjennom kapasitetsutvikling, støtte i felten og operasjonsanalyse. ExxonMobil samarbeider med The Mentor Initiative om programmer for begrensning av malaria i Angola.

 • Oxford-universitetet

  Oxford-universitetet bidrar til å lære opp neste generasjons helseledere gjennom ExxonMobil-støttede stipend for institusjonens høyere studier innen internasjonal helse og tropisk medisin.

 • Population Services International (PSI) malariabegrensning

  ExxonMobil støtter PSI i kampen for å øke bruken av myggnett til senger for å forhindre malaria, og for å introdusere raske diagnoseprøver i behandling av malaria i lokalsamfunn i Kamerun.

 • President's Malaria Initiative (PMI)

  PMIs strategi i Afrika sør for Sahara er å halvere malariaproblemet i 70 % av risikoutsatte deler av befolkningen, eller omtrent 450 millioner mennesker. ExxonMobil samarbeider med PMI i Angola.

 • Seed Global Health

  Seed Global Health jobber for å bedre infrastrukturen for helse i utviklingsland gjennom utplassering av svært dyktige USA-baserte frivillige leger i tropiske sykdomsområder.

 • Special Olympics

  Special Olympics er verdens største idrettsorganisasjon for personer med psykisk utviklingshemming. I samarbeid med ExxonMobil og Grassroot Soccer tilbyr Special Olympics et interaktivt program for helseutdanning, for å sikre bedre tilgang til malariahemmende tiltak og andre helsetjenester for psykisk utviklingshemmede i Nigeria.

 • WorldWide Antimalarial Resistance Network (WWARN)

  For å kjempe mot den alvorlige utfordringen med legemiddelresistens mot antimalariamidler gir WWARN informasjonsressurser, forskningsverktøy og -tjenester av høy kvalitet, samt en global plattform for utveksling av vitenskaplig og offentlig helseinformasjon.

Lukk