Hopp til hovedinnhold
Søk

ExxonMobil malaria-initiativ

Malaria kan forebygges, behandles og kureres. Takket være bedre kunnskap, forebygging og verktøy for behandling har dødsfalltallene for malaria på verdensbasis falt med 60 % siden år 2000.

I Afrika forårsaker malaria hundretusenvis av dødsfall årlig, og de fleste ofrene er barn under fem. Dette gjør at kontinentet årlig mister flere milliarder dollar i tapt produktivitet. Som en viktig arbeidsgiver og investor i Afrika har ExxonMobil vært vitne til ødeleggelsene malaria medfører. Vi har sett hvordan det påvirker livene til våre ansatte og deres familier og lokalsamfunn. Derfor deltar vi i et internasjonalt fremstøt for å forebygge, behandle og kurere denne dødelige sykdommen.

ExxonMobil har samarbeidet med verdens ledende organisasjoner som jobber på frontlinjene i kampen mot malaria. Vi jobber sammen på fire fronter.

Utdanning og kapasitetsbygging

Bruker livsviktig informasjon om forebygging behandling for å bygge kapasitet blant helsearbeidere og gi informasjon til retningslinjer for beskyttelse av sårbare samfunn.

Støtte til neste generasjons globale helseledere

Oppfostring av neste generasjon ledere i kampen mot malaria og andre sykdommer, gjennom stipender og opplæringsmuligheter.

Forebygging, diagnostisering, kontroll og utrydding

Gir familier verktøyene de trenger for å forebygge, diagnostisere og behandle malaria, inkludert insektmiddelbehandlede myggnett til senger, malariaprofylakse for gravide kvinner, prøver for rask diagnose og legemidler mot malaria. Tilgang til og effektiv bruk av disse verktøyene er av avgjørende betydning for innsatsen for utryddelse av malaria.

Forskning

Støtter arbeidet til forskere som motarbeider resistens i legemidler mot malaria og utvikler nye legemidler og vaksiner.

Lukk