Hopp til hovedinnhold
Søk

Utdanning

Gjennom våre programmer, oppfordrer vi unge til å studere matematikk og naturvitenskapelige fag.

Samarbeid med Ungt Entreprenørskap om matematikk og vitenskap

Som en del av ExxonMobils globale initiativ for å fremme utdanning har selskapet siden 2010 hatt et samarbeid med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Sammen har vi utviklet et pan-europeisk program for å motivere elever i videregående skoler til å velge realfag. ExxonMobil har i flere år hatt et lignende prosjekt i USA med stor suksess. Målet er å øke bevisstheten rundt betydningen av matematikk, naturfag og teknologiferdigheter i samfunnet vårt. Ti europeiske land deltar nå i prosjektet.

Samarbeid om geofagundervisning

ExxonMobil har i flere år hatt et samarbeid om geofag med St. Olav videregående skole i Stavanger. Geologer fra vårt selskap har medvirket til å lage et undervisningsprogram som blant annet er basert på reelle data fra et av selskapets felt i Nordsjøen. Elevene utarbeider en prosjektoppgave innen geofag som blir presentert for ExxonMobils fagmiljø og premiert.

Lukk