Hopp til hovedinnhold
Søk

ExxonMobil gi retningslinjer

ExxonMobils suksess i energi- og petrokjemibransjene gjør det mulig for oss å bidra positivt til lokalområdene der vi foretar betydelige investeringer, leverer produkter og betaler skatt.

Vi mener at godt utformede bidragsprogrammer bidrar til samfunnet ved å heve levestandarden og stabiliteten til samfunnet der vi lever og gjør forretninger. De passer også inn i vårt løfte for god samfunnsånd og bidrar til at ExxonMobil er en foretrukket samarbeidspartner, nabo, arbeidsgiver og leverandør verden over.

Derfor er formålet med ExxonMobils bidragsprogram, enten disse gjennomføres av den USA-baserte ExxonMobil Foundation, gjennom konsernet eller gjennom tilknyttede selskapers virksomhet internasjonalt, å inøtekomme viktige behov i lokalsamfunnet, på måter som samsvarer med våre forretningsinteresser.

Ofte velger ExxonMobil å velge med lokale organisasjoner som vi har etablert eller proaktivt utviklet samarbeidsforhold med. ExxonMobil vil aldri søke, og sjelden bidra med, uoppfordrede forespørsler om støtte og prosjektforslag.

På verdensbasis omfatter ExxonMobils investeringsfokus i lokalsamfunn følgende:

  • Utdanning – Vi er et vitenskaps- og kunnskapsbasert selskap, og vi bidrar derfor til utdanningsprogrammer verden over. Vi har spesielt fokus på vitenskap, matematikk og utdanning av kvinner og jenter.
  • Helse – Vi har lange tradisjoner for å arbeide for å bedre offentlig helse og redusere helserelaterte utviklingsproblemer der vi opererer;
  • Miljø (biologisk mangfold og konservering) – Vi vet det er viktig å bevare vårt biologiske mangfold – variasjonen av liv på jorden;
  • Ansattes engasjement – Vi oppmuntrer til og støtter at våre ansatte og pensjonister velger å bidra privat, av sin egen tid, ferdigheter og penger, til aktiviteter lokalt.

ExxonMobils Public and Government Affairs Department er ansvarlig for å overholde policyer, programmer og fremgangsmåter for administrering av vårt bidragsprogram.

Bidrag er frivillig donering av penger eller varer og tjenester som gis til organisasjoner (ikke enkeltpersoner) og uten at den som gir, mottar noe betydelig eller håndfast i retur. Bidragsprogrammet og -budsjettet brukes ikke til å promotere produktsalg eller merkevarene våre.

Mottakerorganisasjonene kan være registrerte veldedige organisasjoner, frivillige organisasjoner og frivillige utdannings-, helse- og kulturorganisasjoner.

Selv om vi som regel foretrekker å investere i lokalsamfunnene der vi har sterk tilstedeværelse, bidrar vi også til noen organisasjoner som driver på tvers av nasjoner eller globalt.

Lukk