Hopp til hovedinnhold
Søk

Rapport om verdensomspennende bidrag 2015

ExxonMobils strategiske investeringer i lokalsamfunn er innrettet mot økonomiske og sosiale mål, og utfyller vårt forretningsfokus i land der vi har virksomhet, verden over. Vi fokuserer hoveddelen av bidragene våre på våre egne, selskapsledede initiativer til forbedring av utdanning, kampen mot malaria og promotering av økonomiske muligheter for kvinner. Alt dette støtter opp om våre viktigste forretningsmål og selskapets verdier. Videre supplerer vi våre selskapsledede initiativer med lokale, samfunnsspesifikke programmer, innen alt fra initiativer for utvikling av arbeidsstokken til beredskap ved naturkatastrofer. Vi tar hensyn til utviklingsmålene til hvert lokalsamfunn når vi skal bestemme hvor, når og hvordan vi best kan investere, og vi deltar ofte i samarbeidsprosjekter mellom det offentlige og private, og i kontinuerlig engasjement blant våre interessenter for å forbedre sosiale og økonomiske forhold.

Våre verdensomspennende bidrag inkluderer bidrag    til NGO-er, men vi investerer også i sosiale prosjekter gjennom samarbeid med andre organisasjoner. I 2015 bidro Exxon Mobil Corporation, våre avdelinger og tilknyttede selskaper, samt ExxonMobil Foundation, med til sammen USD 227 millioner i kontanter og tjenester på verdensbasis. Av denne summen gikk $107 til lokalsamfunn i USA og $120 millioner til lokalsamfunn i andre land, verden over.

ExxonMobils ansatte og pensjonister donerte over USD 40 millioner i 2015, gjennom ExxonMobils matchende pengegaver, nødhjelp og gaveprogrammer for ansatte. Kombinert med bidrag fra selskapet bidro ExxonMobil, våre ansatte og pensjonister i 2015 med USD 268 millioner.

Over hele kloden er våre ansatte engasjerte i lokalsamfunnene, ved å fungere som veiledere for elever, støtte utdeling av mat lokalt og ved å skape muligheter for utdanning om miljø, samt en rekke andre aktiviteter. Gjennom bedriftssponsede frivillighetsprogrammer utførte i 2015 over 15 300 ExxonMobil-ansatte, pensjonister og deres familier omtrent 629 700 timers frivillig arbeid til nesten 5000 veldedige organisasjoner i 34 land.

Følgende rapport trekker frem ExxonMobils globale selskapsbidrag i 2015 og investeringer i lokalsamfunn på verdensbasis. Organisasjoner i USA som har fått støtte på USD 5000 eller mer, er angitt her, og våre investeringer til hjelp i land utenfor USA er oppsummert. Bidrag som nevnes i rapporten, ble gitt av Exxon Mobil Corporation, dets avdelinger og tilknyttede selskaper – deriblant XTO Energy Inc. – ExxonMobil Foundation.

Oversikt over bidrag globalt i 2015

Lukk