Hopp til hovedinnhold
Søk

ExxonMobil i Norge

ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. – som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge. Her omtales selskapene som ExxonMobil i Norge.

Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter for offshorevirksomheten. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg.

ExxonMobil er en av de største ikke-norske produsentene av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i over 20 produserende olje- og gassfelt. Selskapet er operatør for Balder-, Jotun-, Ringhorne- og Sigyn-feltene. I 2016 var selskapets totale produksjon ca. 225.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Raffineriet på Slagentangen har en prosesseringskapasitet på 6 millioner tonn råolje per år, og produksjonen er basert på råolje fra Nordsjøen. ExxonMobil har en markedsandel på rundt 20 prosent av det totale salget av oljeprodukter i Norge. Selskapet markedsfører produkter både under Esso og Mobil varemerker. Antallet bensinstasjoner er ca. 250.

ExxonMobil er landets eldste energiselskap - etablert i Norge i 1893. Selskapet er det eneste fullt integrerte oljeselskapet i Norge med komplett verdikjede.

Lukk