Hopp til hovedinnhold
Søk

Våre ledende prinsipper

Exxon Mobil Corporation går inn for å være verdens ledende olje- og petrokjemiselskap. Derfor må vi kontinuerlig oppnå overlegne økonomiske og driftsresultater mens vi samtidig overholder høye etiske standarder.

Følgende prinsipper styrer våre forhold til aksjonærer, kunder, ansatte og lokalsamfunnene:

Aksjonærer

Vi går inn for å bedre verdien på pengene som er investert hos oss av våre aksjonærer i et langtidsperspektiv. Ved å drive virksomheten lønnsomt og ansvarlig forventer vi at aksjonærene våre belønnes med bedre avkastning. Dette engasjementet styrer hvordan vi administrerer konsernet.

Kunder

Suksess er avhengig av at vi konsekvent klarer å tilfredsstille kundenes konstant skiftende behov. Vi satser på å være innovative og lydhøre, et selskap som tilbyr produkter og tjenester av høy kvalitet, til konkurransedyktige priser.

Ansatte

Vi har en arbeidsstyrke av uovertruffen kvalitet, som gir oss et verdifullt konkurransefortrinn. For å bygge på denne fordelen vil vi etterstrebe å ansette og holde på de mest kvalifiserte personene vi kan og maksimere deres muligheter for suksess, gjennom opplæring og utvikling. Vi etterstreber å opprettholde et sikkert arbeidsmiljø, som gjøres rikere av mangfold og kjennetegnes av åpen kommunikasjon, tillit og rettferdig behandling.

Lokalsamfunn

Vi etterstreber å være en god samfunnsdeltaker overalt der vi har virksomhet, verden over. Vi skal overholde høye etiske standarder, overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter, og respektere lokale og nasjonale kulturer. Viktigst av alle disse målene er at vi etterstreber å drive virksomheten vår på en sikker og miljøansvarlig måte.

Exxon Mobil Corporation jobber for å være foran konkurrentene i alle deler av vår virksomhet. Det krever at konsernets ressurser – økonomiske, driftsmessige, teknologiske og personalressurser – skal benyttes på en klok måte og evalueres regelmessig.

Vi forblir fleksible, men for å kunne tilpasse oss forhold i endring, krever bransjens at vi har en fokusert og konsekvent tilnærming med et langtidsperspektiv. Vi skal konsekvent gjøre alt for bli mer effektive og produktive, gjennom læring, deling og implementering av beste praksis. Vi skal være disiplinerte og selektive når vi evaluerer de ulike kapitalinvesteringsmulighetene vi har tilgjengelig. Vi skal jobbe for å utvikle patentbeskyttet teknologi som gir oss et konkurransemessig fortrinn.

Vi søker å oppnå målene våre vet å gjennomføre forretningsplanene våre feilfritt og ved å overholde disse styrende prinsippene og de grunnleggende retningslinjene som følger.

Lukk