Hopp til hovedinnhold
Søk

Lars Østbye

Lars Østbye er utdannet Siviløkonom med Master of Science grad i internasjonal markedsføring fra Handelshøyskolen BI og University of Western Scotland (1997). Han begynte i Esso Norge AS i 1997 som distriktssjef og har siden innehatt flere salgs- og lederstillinger i selskapet. Lars har betydelig internasjonal erfaring etter utenlandsopphold ved selskapets Europakontor i Brussel, samt ved ExxonMobils globale hovedkontor for salg og markedsføring i USA. Han kommer fra en stilling hvor han har ledet selskapets strategi- og planutviklingsarbeid for nedstrømsaktiviteter i Europa. Lars har nå base på Essokontoret på Skøyen i Oslo.

Lukk