Hopp til hovedinnhold
Søk

Helse og velvære

ExxonMobil bryr seg om helsetilstanden og velværet til våre ansatte og deres familier.

En kikk: ExxonMobils helsekultur

ExxonMobil har fokus på ansattes helse Vår amerikanske Culture of Health program (CoH) er et solid og bevisbasert program, som er utviklet for å bygge opp om våre ansattes helse og redusere kostnadene forbundet med helsevern. 

Sikkerhet i driften vår

Solid selskapsstyring forutsetter tydelige forventninger om høye etiske standarder og solid integritet i alle forretningsaktiviteter og investeringsbeslutninger. 

Vår sikkerhetsfilosofi

Vi i ExxonMobil mener det er mulig å skaffe energien verden trenger og samtidig beskytte mennesker og miljø. 

OIMS: Et disiplinert rammeverk for styring

Vi forplikter oss å drive forretninger på en måte som samsvarer med de miljømessige og økonomiske behovene i lokalsamfunnene der vi opererer, og som ivaretar sikkerheten, tryggheten og helsen til våre ansatte, personer med interesser i våre operasjoner, kundene våre og publikum.

OIMS: Kjennetegn og ansvarsområder

Hver driftsenhet må ha på plass behørig utviklede og dokumenterte ledelsessystemer som tar opp alle forventningene som er angitt i OIMS-rammene.

Prosess- og ledelsessystemer 

ExxonMobil ønsker å utføre virksomheten vår på en måte som er kompatibel med miljøet og lokalsamfunnenes sosiale og økonomiske behov.

Trygghet og sikkerhet

For ExxonMobil er sikkerhet mer enn en prioritet – det er en av våre kjerneverdier og en viktig del av kulturen vår. Å beskytte sikkerheten og helsen til arbeidsstyrken vår er av grunnleggende viktighet for forretningen vår.

Lukk