Hopp til hovedinnhold
Søk

Helse og velvære

ExxonMobil bryr seg om helsetilstanden og velværet til våre ansatte og deres familier.

Helse-policyen vår kommuniserer bedriftsforventningene for identifikasjon og evaluering av helserisiko knyttet til drift som potensielt kan påvirke ansatte, underleverandører eller publikum. Vi søker å forholde oss til varierte helserelaterte felter på de ulike stedene vi arbeider på, ved å skape effektive løsninger som beskytter arbeidsstyrken og driften vår mot alvorlige helsetrusler. Vi tilbyr også frivillige helseprogrammer til våre ansatte. Disse er utformet for å fremme velvære og produktivitet.

For å sikre at vår arbeidsrisiko blir troverdig vurdert, prioritert og dokumentert bruker vi en eksponeringsvurderingsstrategi for å identifisere og evaluere helserisiko knyttet til vår drift, som identifisert av OIMS. Vurderinger av eksponering for helsefare for feltarbeidsaktiviteter gjennomføres av fagpersonell innen industriell hygiene vha. en omfattende global tilnærming som ikke bare identifiserer og evaluerer helserisiko, men også tilbyr risikobasert prioritering.

For å beskytte arbeidere og deres familier mens vi motvirker driftsavbrudd, har ExxonMobil utviklet programmer for forebygging, kontroll og overvåkning som retter seg mot trusselen fra smittsomme sykdommer slik som malaria, tuberkulose, HIV/AIDS, Ebola og andre utbrudd. Vårt kontrollprogram for malaria er for eksempel utformet for å hindre og raskt få kontroll over malariatilfeller blant ansatte og underleverandører som arbeider i eller reiser til områder utsatt for malaria. Siden 2007 har det ikke blitt rapportert noen malaria-relaterte dødsfall blant ExxonMobil-ansatte. I tillegg har ingen driftsbrudd grunnet utbrudd av smittsomme sykdommer blitt rapportert på selskapets arbeidsplasser siden 2010. For informasjon om vårt arbeid for å utrydde malaria i lokalsamfunn der vi arbeider, se diskusjonen om vårt malaria-initiativ.

Ved å dra nytte av vår pågående innsats for å bekjempe smittsomme sykdommer var vi i stand til å raskt mobilisere for å hjelpe lokalsamfunn med å takle utbruddet av Ebola-viruset i Vest-Afrika, som fikk høye kostnader for regionen og førte til mer enn 11 000 dødsfall fra 2014 til 2015. I løpet av denne tiden arbeidet ExxonMobil for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og underleverandører i regionen. Ingen av disse ble direkte rammet av viruset. Totalt bidro ExxonMobil med over $670 000 til Ebola-relaterte helseinvesteringer i lokalsamfunn.

ExxonMobils Culture of Health-program er et helse- og velværeprogram basert i USA, som er utformet for å bygge opp om våre ansattes helse og redusere kostnadene forbundet med helsevern. Vi tilbyr samarbeidsbaserte programmer for helseutdanning, ernæring og trening som er tilpasset behovene i en rekke arbeidsomgivelser slik som kontorer og produksjonssteder. I tillegg tilbyr vi ansatte helse-coaching og sykdomsstyring.

Det er også en prioritet å støtte Culture of Health-programmer utenfor USA. Våre Culture of Health-pilotprogrammer i Argentina, Malaysia, Nigeria og Storbritannia beveget seg inn i bærekraftighetsfasen ved slutten av 2015. I hvert land utvikler vi programmer i forbindelse med ulike helsesystemer, helsebehov og tilgjengelige ressurser. Vi tilbyr ytelsesplaner som samsvarer med eller er bedre enn lover eller reguleringer.

I de siste årene har ExxonMobil tatt på seg en lederskapsrolle innen reduksjon og motvirkning av utslitthet blant arbeidere, noe som har potensialet til å påvirke helsen og sikkerheten til arbeidsstyrken vår. Studier viser at i tillegg til å være tryggere er det mindre sannsynlig at utvilte og oppmerksomme personer opplever personlige helseproblemer, inkludert psyko-sosiale problemer og problemer med hjertet og immunforsvaret. På bakgrunn av dette har vi implementert relevante programmer på flere av driftsstedene våre, inkludert raffinerier, kjemiske anlegg, og rør-operasjoner i USA, i tillegg til oppstrøms-anlegg i Canada. I tillegg har vi startet med å integrere arbeid mot personlig tretthet i våre Culture of Health-programmer.

Lukk