Hopp til hovedinnhold
Søk

Operativ Innsats for Sikkerhet og Miljø: Styreformannens budskap

Darren W. Woods Chairman & Chief Executive Officer

ExxonMobil står urokkelig fast ved sin forpliktelse om å levere solide resultater innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), som samlet blir kalt Operativ Innsats.

I mange av våre operasjoner følger det med potensiell risiko for mennesker og miljø. Å håndtere og ta hensyn til risiko er en naturlig del av vår virksomhet, og vi tror at den beste måten å møte denne forpliktelsen på, er gjennom dyktige og engasjerte ansatte samt en praksis som sørger for sikre, trygge og bærekraftige operasjoner. Vi oppnår dette ved hjelp av klart definerte retningslinjer og strengt gjennomførte ledelsessystemer, som er innført for å levere resultater.

Operativ Innsats for Miljø og Sikkerhet (OIMS) er hjørnesteinen i vår forpliktelse om å styre risiko relatert til helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å oppnå solide driftsresultater.

Etter at OIMS ble innført har våre HMS-resultater forbedret seg betydelig. Antall fraværsskader, som allerede var de laveste i oljeindustrien, er betydelig redusert. Risiko for negativ påvirkning av det ytre miljø er blitt redusert, og vi har oppnådd en imponerende nedgang i marine utslipp og en fortsatt nedgang i andre utslipp. Lloyd’s Register Quality Assurance har framhevet oss som “et av de ledende selskapene når det gjelder hvordan miljøhensyn er blitt integrert i løpende driftspraksis.”

Alle våre driftsorganisasjoner er pålagt å operere nødvendige systemer og praksis for å kunne innfri forventningene, beskrevet i OIMS-rammeverket (OIMS Framework).

Risiko for negativ påvirkning av det ytre miljø er blitt redusert, og vi har oppnådd en imponerende nedgang i marine utslipp samtidig som nedgangen i andre utslipp fortsetter.

  

For å oppnå kontinuerlig forbedring blir rammeverket oppdatert med jevne mellomrom. Denne revisjonen forsterker rammeverkets forventninger med hensyn til lederskap, prosess-sikkerhet, miljømessige resultater og vurdering av effektiviteten til OIMS. Hensikten er å:

  • styrke troen på at alle hendelser relatert til sikkerhet, helse og miljø kan avverges, og å
  • oppmuntre til og bevare et arbeidsmiljø hvor hver av oss tar et personlig ansvar for vår egen sikkerhet og sikkerheten til våre kolleger, og hvor alle griper aktivt inn for å sikre andres trygghet og velvære

Vi tror at disse tiltakene vil bidra til at ExxonMobil nærmer seg målet om å bli en arbeidsplass hvor “Ingen blir skadet,” hvor “Sikkerhet er alles anliggende,” og hvor våre miljømessige resultater oppfyller våre forventninger om å “Beskytte morgendagen. I dag.”

Darren W. Woods, Styreformann & CEO

Lukk