Hopp til hovedinnhold
Søk

Sikkerhet i driften vår

Solid selskapsstyring forutsetter tydelige forventninger om høye etiske standarder og solid integritet i alle forretningsaktiviteter og investeringsbeslutninger. 

ExxonMobils etikk og høye standarder for forretningsatferd gjør at vi kan drive virksomhet i et økonomisk klima der store investeringer støtter virksomheten i et langtidsperspektiv og bidrar til samfunnene lokalt der vi utfører virksomheten.

Ledelsessystemer

ExxonMobil overholder alle gjeldende lover for regler, og der det ikke finnes lover og regler, overholdes våre høye standarder. Vårt engasjement for høye etiske standarder overholder lover og regler, og integriteten gjenspeiles i våre globale policyer og praksiser. Metrikken vi sporer og rapporterer, viser hvor effektive ledelsessystemene våre er når det gjelder å styre resultatene. Ledelsessystemene gjør oss i stand til å overholde nye forskrifter effektivt, noe som gir oss et konkurransefortrinn.

Kontrollsystemer

ExxonMobils system for grunnleggende standarder for administrasjonskontroll definerer grunnleggende prinsipper og konsepter som styrer forretningskontrollene våre. Vårt ledelsessystem for kontrollintegritet er utviklet for å evaluere og måle finanskontrollrisikoer, herunder prosedyrer for problembegrensning, overvåking av samsvar med standarder og rapportering av resultater til de aktuelle virksomheter og ledergrupper innen ExxonMobil. Disse bedriftsomspennende økonomiske kontrollene samsvarer med eller overstiger kravene under Sarbanes-Oxley-loven og NYSEs standarder for børsnotering. PricewaterhouseCoopers LLP har utført en uavhengig vurdering som fant at våre interne kontrollsystemer er effektive for regnskapsavleggelse. Regelmessige egenevalueringer og ettersyn bidrar til å sikre at alle driftsenheter konsekvent implementerer våre kontroller og standarder.

Ledelsessystem for driftsintegritet (OIMS)

Ledelsessystemet for drifsintegritet (OIMS) fastsetter felles forventninger til håndtering av sikkerhet, trygghet, helse, miljø og sosiale risikoer. OIMS er en systematisk, strukturert og disiplinert tilnærming til måling av fremgang og sporing av ansvar på tvers av forretningsområder, anlegg og prosjekter. Vi evaluerer mulighetene til å bedre OIMS-strukturen hvert 5. år, og vi oppgraderer og justerer den regelmessig. I 2012 reviderte Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. resultatene våre løpende, og kunne melde om at OIMS samsvarer med standardene i ledelsessystemene for miljø fra International Organization for Standardization (ISO 14001:2004) og Occupational Health and Safety Assessment Series for ledelsessystemet for helse, miljø og sikkerhet (OHSAS 18001:2007).

Lukk