Hopp til hovedinnhold
Søk

Prosess- og ledelsessystemer 

ExxonMobil holder fast på sine forpliktelser om fremragende ytelser innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), det som samlet omtales som driftsintegritet. 

Samtidig fokuserer vi på å ivareta sikkerheten, tryggheten og helsen til våre ansatte, alle medvirkende i driften, kundene våre og allmennheten.

Overalt der ExxonMobil er aktive, vil vi bruke ledelsessystemene strengt, for å sikre gode driftsresultater. Vi bruker disse ledelsessystemene til å identifisere, spore og rapportere metrikken som demonstrerer og styrer resultatene våre. Disse systemene setter oss i stand til å overholde bestemmelser, og hvis det ikke finnes lover og bestemmelser, utgjør de rammen for opprettholdelsen av de høye standardene våre. Fra brønnboring til levering av oljeprodukter er det disse forventningene som utgjør grunnlaget for risikohåndtering og fremragende resultater i alle våre forretningsenheter.

Lukk