Hopp til hovedinnhold
Søk

Jobb og karriere

Vi tilbyr varierte karrieremuligheter og mange utfordringer både i Norge og internasjonalt.

Hoveddelen av våre nye rekrutter har høyere teknisk eller økonomisk utdannelse. Du vil starte i en passende jobb med samsvarende ansvarsområder, så modenhet, sunn fornuft og villighet til å lære vil være avgjørende for din suksess. Jobbrotasjon spiller en viktig rolle i vårt personalutviklingsprogram og nyansatte må forvente å arbeide i en rekke jobber i de første årene. Dersom du finner variasjon stimulerende, vil du vokse med de mulighetene vi tilbyr deg.

Utvelgelsesprosess for nyutdannede

Vår utvelgelsesprosess er utformet for å sikre at du ser nok av vår organisasjon til å ta et informert valg om hvorvidt du ønsker å slutte deg til oss eller ikke, samt for oss å velge de kandidatene som best tilfredsstiller våre krav og forventninger.

Vår utvelgelsesprosess består av 3 stadier

  • Fyll ut søknadsskjemaet på nett (klikk på 'Søk nå')
  • Screening-intervjuer på Campus
  • En-til-en-intervju ved et av våre kontorer, hvor du vil møte Manager/Supervisor og ansatte fra forretningsvirksomheten samt personalavdelingen.

Før du søker på nett:

Før du begynner å fylle ut din søknad ber vi deg om å forsikre deg om at du er kvalifisert til å søke på en av våre stillinger.

  • at du har rett til å arbeide i Norge på heltid
  • at du vil avslutte din utdannelse i løpet av de neste seks til ni månedene 
  • at du har avsluttet din utdannelse i løpet av de tre siste årene
Lukk