Hopp til hovedinnhold
Søk

Vår arbeidsstyrke

Vi har om lag 73 500 ansatte ansatte globalt, og de er vår største styrke. ExxonMobil ønsker å bygge en mangfoldig arbeidsstyrke, bestående av talentfulle personer med engasjement for integritet og arbeid av høy kvalitet.

Vår karriereorienterte tilnærmingen inkluderer rekruttering av fremragende medarbeidere og støtte til langsiktig profesjonell utvikling.

Slik beholder og engasjerer vi medarbeidere

Vår globale og mangfoldige arbeidsstyrke utgjør et konkurransefortrinn for ExxonMobil. Vi utvikler våre ansatte ved å skape et miljø som oppmuntrer til personlig og profesjonell vekst, der karrieremål kan oppnås.

Vi har en åpen kommunikasjon med vår ansatte. Alle ansatte gjennomgår en årlig ytelses- og utviklingsprosess, og som del av denne har de anledning til å være med i en strukturert og dokumentert samtale med sine overordnede, om oppnådde resultater på arbeidsplassen samt videre karrieremål. Denne prosessen, kombinert med opplæring, mentorprogrammer og nettverksmuligheter utgjør grunnlaget for løpende utvikling av ansatte og kontinuerlig ytelsesforbedring.

ExxonMobil tilbyr gode opplæringsprogrammer for å engasjere ansatte i profesjonell utvikling. Målet er å være lydhøre overfor de ansattes behov gjennom hele karrieren, helt frem til pensjonsalderen.

Tilleggsytelser

Våre tilleggsytelser utgjør en integrert del av den totale kompensasjonspakken, som er utviklet for å støtte våre forretningsmål i et langtidsperspektiv og for å tiltrekke, holde på og belønne våre ansatte.

Lukk