Hopp til hovedinnhold
Søk

Praksis og retningslinjer for arbeid

Som en global organisasjon tilrettelegges et mangfold av ideer, perspektiver, ferdigheter, kunnskap og kulturer på tvers av selskapet for innovasjon og er også et av våre største konkurransefortrinn.

Gjennom en rekke ulike programmer, aktiviteter og investeringer jobber vi for å opprette og opprettholde en mangfoldig arbeidsstyrke som er representativ for de mange områdene vi er aktive i. Våre rammer for globalt mangfold er selve fundamentet i denne tilnærmingen, med tre beslektede mål:

  • Å tiltrekke, utvikle og beholde de beste ansatte fra et bredest mulig rekrutteringsgrunnlag, for å oppfylle virksomhetens behov på verdensbasis.
  • Å aktivt støtte et produktivt arbeidsmiljø der alle ansatte oppmuntres til å bidra fullt og helt for å oppnå best mulig forretningsresultater; og der individuelle og kulturelle ulikheter respekteres og verdsettes, og der alle ansatte oppfordres til å oppnå sitt ultimate potensiale.
  • Å identifisere og utvikle lederegenskapene som trengs for å gjøre det skarpt i mange ulike internasjonale og kulturelle miljøer.

  • Carol Peters

    Associate general tax counsel
    «Jeg har jobbet på flere steder og i flere finansielle posisjoner med individer fra mange ulike bakgrunner og kulturer. Jeg minnes konstant om at vi har et stort antall kapable individer med ulike ferdigheter og tilnærminger i dette selskapet. Det er viktig at alle er engasjerte i å fremme forretningspraksiser. Vi oppnår dette ved å tilby et miljø der alle kan bidra og kontinuerlig vokse og utvikle seg både personlig og profesjonelt.»

Våre Standards of Business Conduct styrer alle aspekter ved ansettelse, herunder rekruttering, ansettelse, arbeidsoppgaver, forfremming, overføringer, oppsigelser og administrering av lønn og godtgjørelse. Standardene støtter opp under vårt engasjement for like muligheter på arbeidsplassen, forbyr trakassering og diskriminering på arbeidsplassen og overholder gjeldende lover og regler i landene der vi driver virksomhet.

Vi tilbyr opplæring i standardene for nye ansatte, og regelmessige oppfriskningskurs for eksisterende ansatte. I tillegg bruker vi en serie av nettbasert trening og verktøy for å hjelpe vår ansatte med å forstå effektiv kommunikasjon og kulturelt følsomme områder på tvers av en variert arbeidsstyrke. Vi har absolutt forbud mot enhver form for diskriminering, av eller mot ansatte, kontraktører, leverandører og kunder, i alle ExxonMobils arbeidsmiljøer.

ExxonMobils globale retningslinjer fremmer mangfold og inkludering og forbyr enhver form for diskriminering, inkludert de basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet. Hos ExxonMobil er trakassering, selv i sin mest subtile form, i direkte konflikt med selskapets policy og tolereres ikke. Alle ansatte kan utsettes for disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse, for enhver trakasserende handling. Vi bruker et omfattende utdannings-, opplærings- veiledningsprogram for å sikre at ansatte i alle land forstår, implementerer og følger policyen mot trakassering. I tillegg inkluderer våre årlige rapporterings- og kontrollprosedyrer et brev til seniorledere som vektlegger deres ansvar i å holde arbeidsmiljøer frie for trakassering og diskriminering.

Lukk