Hopp til hovedinnhold
Søk

Slik utvikler og beholder vi de beste ansatte

Vi utvikler innenfra, gjennom et stort utvalg oppgaver og erfaringer. Vi oppfordrer alle ansatte til å delta fullt og helt i arbeidet for å oppnå bedre bedriftsresultater.

Utvikling av ansatte

Å utvikle den beste arbeidsstyrken i oljebransjen er målet for vår karriereutviklingsprosess. Vi legger stor vekt på utvikling av ansatte, med en tilnærming basert på karriereutvikling i et langtidsperspektiv og utvikling innenfor vår globale organisasjon. Tidlig identifisering og fremskyndet utvikling av talent er av avgjørende betydning. Jevnlig og åpen dialog med overordnede oppfordres. Ansattes ferdigheter og kompetanse bygges gjennom opplæring og arbeidserfaringer innen et bredt spektrum av oppgaver i flere funksjoner, verden over. 

  • Dr. Kenneth M. Lee
    Optimization and Modeling Section Head
    ExxonMobil Research and Engineering

    Ordtaket er gammelt, men Ken Lee kan bekrefte at uttrykket «Hvis du elsker jobben din, vil du ikke jobbe en dag i ditt liv» stemmer. Som Ken forklarer, «Jeg har kommet frem til at å innrette karrieren med det jeg brenner for gjør at arbeidet blir mindre jobbpreget og mer moro.» Ken begynte å jobbe for ExxonMobil som lærling da han gikk på videregående, som del av et program sponset av selskapet. «Jeg søker problemløsninger. Alle stillinger jeg har hatt, har bydd på utfordrende oppgaver, av kritisk betydning for virksomhetens suksess.»

I snitt bruker våre større forretningsenheter omtrent USD 90 millioner per år på opplæring, som når ut til over 75 000 deltakere verden over.

Opplæring

Vi tilbyr utdanning og ferdighetsutvikling gjennom en utprøvd global opplæringsplan, skreddersydd til vårt virksomhetsmiljø, og gjennom jobbtrening gjennom flere ulike oppgaver i løpet av karrieren. Dette hjelper oss med å utvikle kompetente og engasjerte ansatte, som er fullt i stand til å møte fremtidens forretningsbehov, både lokalt og globalt. For å styrke vår tekniske kapasitet brukes over 70 prosent av investeringene våre på profesjonell og teknisk opplæring. I tillegg deltar omtrent 4000 ansatte på ulike ledelsesnivåer i ExxonMobils programmer for lederutvikling, der omtrent 30 % er kvinner og 60 % er ansatt utenfor USA. 

Last ned vår brosjyre om mangfold:

Lukk