Hopp til hovedinnhold
Søk

Rammer for globalt mangfold

ExxonMobil driver forretningsvirksomhet i nesten alle deler av verden. Mangfold innen ideer, perspektiver, ferdigheter, kunnskap og kulturer på tvers av selskapet tilrettelegger for innovasjon og er et av våre største konkurransefortrinn. Gjennom en rekke ulike programmer, aktiviteter og investeringer jobber vi for å opprette og opprettholde en mangfoldig arbeidsstyrke som er representativ for de mange områdene vi er aktive i. Våre rammer for globalt mangfold er selve fundamentet i denne tilnærmingen, med tre beslektede mål: 

  • Å tiltrekke, utvikle og beholde de beste ansatte fra et bredest mulig rekrutteringsgrunnlag, for å oppfylle virksomhetens behov på verdensbasis. 
  • Å aktivt støtte et produktivt arbeidsmiljø der individuelle og kulturelle ulikheter respekteres og verdsettes, og der alle ansatte oppmuntres til å bidra fullt og helt til å oppnå best mulig forretningsresultater; 
  • Identifisere og utvikle lederegenskapene som trengs for å gjøre det skarpt i mange ulike internasjonale og kulturelle miljøer. 

Disse rammene kommuniserer de eksisterende prinsippene i konteksten økt global tilstedeværelse.

Her finner du informasjon om aktuelle karrieremuligheter hos ExxonMobil.

Last ned vår brosjyre om mangfold:

Lukk