Hopp til hovedinnhold
Søk

Nyheter

Mandag, 1. Feb. 2016  

Nasjonal arkivdugnad: Finn din bensinstasjon

I dag slipper Arkivverket når 600 historiske fotografi av Esso-stasjoner fra hele Norge, og oppfordrer samtidig til nasjonal dugnad: Hjelp oss med å stedfeste fotografier av bensinstasjoner over hele landet, og del dine minner og historier. Kanskje finner du din bensinstasjon?

Nasjonal arkivdugnad: Finn din bensinstasjon

I dag slipper Arkivverket nær 600 historiske fotografi av Esso-stasjoner fra hele Norge, og oppfordrer samtidig til nasjonal dugnad: Hjelp oss med å stedfeste fotografier av bensinstasjoner over hele landet, og del dine minner og historier. Kanskje finner du din bensinstasjon?

Se alle Esso-bildene i Arkivverkets digitale fotoarkiv

Samme hvor du har vokst opp, uansett alder, har du antageligvis et nært forhold til en bensinstasjon. Bensinstasjonene har hatt en enorm betydning for samfunnsutviklingen i Norge, spesielt for de små stedene i distriktene hvor de lå. Stasjonen var knutepunktet i bygda. Det var der folk møttes. Drivstoff betydde mobilitet for befolkningen. Det betydde at traktoren og maskinene til bøndene gikk. Det betydde at fiskeflåten kom seg på havet. De første bensinstasjonene i Norge dukket opp på 1920-tallet, og de dannet etter hvert et nasjonalt nettverk som gjorde det mulig å reise fra Lindesnes til Vardø med bil.

Hva kan du finne?

I bildeslippet kan du finne bilder av Esso-stasjoner fra Svalbard til Kristiansand. Eldste foto av bensinstasjon som er datert er fra Harstad 1929. Det nyeste fotografiet er fra sent på 1980- eller begynnelsen på 1990-tallet. Gjennom bildene kan du studere alt fra produktutvalg, moter, utvikling i bilparken, omleggingen fra bilverksted til supermarked og velstandsutvikling. Bensinstasjonenes utseende har forandret seg gjennom årene, og Esso-stasjonene har vært i forgrunnen på designutvikling. I fotosamlingen kan vi følge denne utviklingen: Fra enkle stasjoner på 1950-tallet til store lysende katedraler på 1980-tallet.

De aller fleste bildene har et stedsnavn eller kommune/fylkesnavn knyttet til seg, og det er mulig å søke på disse, men det var ikke alle steder det fantes en Essostasjon.

Vil du bidra?

En del bilder vet vi lite eller ingenting om, og vi spør derfor om hjelp til å stedfeste fotografiene. Dersom du/dere kan hjelpe oss med å plassere bensinstasjonene i rett kommune og fylke, er dere med på å forenkle hvert enkelt søk og gjøre vår fototjeneste bedre. Andre opplysninger er også av interesse. Det er opprettet 10 brukerkontoer for de som vil legge inn opplysninger til bildene i Fotoweb. Du logger deg på med Publikum001 og passord som er 001, Publikum002 og passord som da er 002 osv. Dersom brukernavnet er i bruk av en annen, vil du ikke få logget inn og du må prøve et av de andre passordene.

Om arkivet

Fotografiene av Esso-stasjonene kommer fra arkivet til Esso Norge A/S, som er en del av ExxonMobil Norge. Selskapet har overlevert hele sitt historiske arkiv til Arkivverket, med blant annet styreprotokoller, dokumenter, trykksaker og foto og film. Dette arkivet dokumenterer Essos historie i Norge fra 1890 til 1999. Bensinstasjonsbildene utgjør ca. 600 fotografier av en samling på ca. 4000 digitaliserte fotografier. Flere bilder vil dukke opp etter hvert.

Om Arkivverkets digitale fotoarkiv

Fotografiene av Esso-stasjonene er de første bildene som blir publisert gjennom Arkivverkets nye fototjeneste på nett: https://foto.digitalarkivet.no. Bildene vil i ca. to uker være de eneste tilgjengelige på nettsiden. Resten av fotobasen til Arkivvverket vil bli lansert 11. mars, så følg med!

Om ExxonMobil

ExxonMobil er landets eldste energiselskap, etablert i Norge i 1893. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc., som alle er datterselskap av Exxon Mobil Corporation i USA. Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes, og herfra koordineres selskapets lete- og produksjonsaktiviteter offshore. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg. Antall bensinstasjoner i drift i Norge i 2015 er ca. 250.

Til nettutstilling: ExxonMobil Norge 120 år

Kontakt:

Vil du vite mer? Ta kontakt med: 

Eivind Skarung, Norsk olje- og gassarkiv / Statsarkivet i Stavanger på 488 94 063 eller fotoarkivar Anette Walmann, Riksarkivet, på 48095172.

Arkivverket godkjenner at Esso Norge AS publiserer felles pressemelding over, tilgjengelig på både norsk og engelsk.

Lukk