Hopp til hovedinnhold
Søk

Nyheter

Esso Norge AS og SAFE enige om innleieavtale

SAFE-klubben og ledelsen i Esso har etter konstruktiv dialog kommet fram til enighet om avtale for innleie. Det signerte dokumentet tar for seg prinsipper for hvilke jobber som kan bli bemannet av entreprenører pü grunn av midlertidig karakter, og hvilke jobber som er av mer permanent karakter og som vil bli bemannet av egne ansatte. Dette betyr at for eksempel ansatte som pensjonerer seg eller av andre grunner slutter ü arbeide for Esso vil bli erstattet av nye medarbeidere.

Esso Norge AS og SAFE enige om innleieavtale

SAFE-klubben og ledelsen i Esso har etter konstruktiv dialog kommet fram til enighet om avtale for innleie. Det signerte dokumentet tar for seg prinsipper for hvilke jobber som kan bli bemannet av entreprenører på grunn av midlertidig karakter, og hvilke jobber som er av mer permanent karakter og som vil bli bemannet av egne ansatte. Dette betyr at for eksempel ansatte som pensjonerer seg eller av andre grunner slutter å arbeide for Esso vil bli erstattet av nye medarbeidere.

SAFE-klubben er enig med Esso i at det er behov for en viss fleksibilitet, hovedsakelig for planlagte prosjekt offshore, og derfor blir en andel innleie opprettholdt.

SAFE-klubben trekker fram at avtalen har kommet på plass ved at både de tillitsvalgte og ledelsen har hatt det samme målet om et høyt HMS-nivå, stabilitet og høy oppetid. Klubben er også svært fornøyd med at rekrutteringskampanjen startet allerede dagen etter at avtalen var på plass.

Pressemeldingen er utarbeidet i fellesskap mellom SAFE og Esso Norge AS.

Lukk