Hopp til hovedinnhold
Søk

Nyheter

Mandag, 23. Jan. 2017  - 2:50 CET

ExxonMobil-geolog i nasjonalt industriprosjekt

«Energi til nye løsninger» er navnet på Norsk Olje og Gass’ jubileumsprosjekt, som har blitt lansert over hele Norge. Her har en geolog fra ExxonMobils spilt en av hovedrollene.

I anledning norsk olje- og gassindustris 50-årsfeiring, ble prosjektet til for å spre kunnskap om næringen for et bredt publikum. Nærmere bestemt 18 folkemøter rundt om i landet ble gjennomført i løpet av høsten 2016. Ved ett av disse, i Stavanger Konserthus i september, deltok ExxonMobil Exploration and Production Norway AS’ administrerende direktør, Morten Mauritzen, som foredragsholder. Han fokuserte blant annet på selskapets 50-årige oppstrømshistorie i Norge.

En annen viktig del av prosjektet inkluderte fem studenter og syv unge ansatte fra oljeindustrien. Wenche Karin Nybø – geolog i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, representerte selskapet og har bidratt med en rekke presentasjoner med fokus på utdanning, yrkesvalg og karrierevei. En del av hensikten med prosjektet var å stille eksistensielle spørsmål om framtiden til fossile brensler, som de unge industriansatte og studentene deretter forsøkte å besvare.

Studentene og de unge industriansatte har hatt unik tilgang på industriledere, bransjeinteressenter og vanlige folk for øvrig. Gjennom året har studentene publisert sine oppdagelser på en digital plattform kalt www.dennyeoljen.no.

Norsk Olje og Gass har også laget en rekke informative reklamefilmer i all hovedsak for «dennyeoljen»-nettsiden, samt Norsk Olje og Gass sin historiske seminar film – hvor Wenche Karin Nybø spiller en viktig rolle. (Se filmen her.)

Studentene og de unge industriansatte har turnert Norge rundt og tilbragt tid hos lokale selskaper for å dele oljeindustribudskap og for å bygge nettverk. Til våren skal studentene besøke universiteter, høyskoler og videregående skoler, for å engasjere og informere studenter og elever om de mange framtidige mulighetene i vår industri.


Lukk