Hopp til hovedinnhold
Søk

Nyheter

Onsdag, 29. Mars 2017  - 6:32 CET

Salgs- og kjøpsavtale for egenoperte felt

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (EEPNAS) har inngått en salgs- og kjøpsavtale med HitecVisions porteføljeselskap Point Resources for eierinteresser i de ExxonMobil-opererte feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst, Jotun og Forseti på norsk kontinentalsokkel.


Avtalen inkluderer også operatørskap for installasjoner offshore, samt ExxonMobil-bygget i Sandnes. Avtalen inkluderer ikke ExxonMobils raffinering og nedstrømsvirksomheter i Norge, ei heller ExxonMobils eierinteresser i over 20 produserende felt på norsk sokkel, som er operert av andre. Det ExxonMobil-opererte Sigyn-feltet er heller ikke inkludert.

Total nettoproduksjon i 2016 fra felt inkludert i transaksjonen var om lag 54.000 fat oljeekvivalenter daglig. ExxonMobils nettoproduksjon fra de ekskluderte ikke-opererte feltene var om lag 167.000 fat oljeekvivalenter daglig i 2016, mens Sigyn-produksjonen var ca. 3.600 fat oljeevivalenter hver dag i fjor.

Rundt 300 ansatte som jobber onshore og offshore på de berørte feltene vil overføres til kjøper i tråd med norsk lov. ExxonMobil beholder en onshore-organisasjon som støtter gjenværende portefølje i Norge.

Avtalen er omfattet av klausul om konfidensialitet, slik at vi ikke kan gi ytterligere informasjon om vilkårene. Forutsatt myndighetenes godkjenning av transaksjonen og en godt planlagt, påfølgende overføring, er det ventet at transaksjonen fullføres i løpet av fjerde kvartal 2017.

Lukk