Hopp til hovedinnhold
Søk
Esso Station

Bensinstasjoner

ExxonMobil markedsfører produkter under varemerkene Esso og Mobil. Den landsdekkende kjeden av Esso bensinstasjoner teller ca. 250 anlegg, hvorav 14 er ubemannede automatstasjoner under navnet Esso Express.

Smøremidler

Som leverandør av baseoljer og markedsfører av ferdige smøreoljer tilbyr vi hele spekteret av syntetiske smøreoljer, et bredt utvalg av baseoljer samt asfalt og spesialprodukter.

Raffinering og logistikk

ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Raffineriet omformer råolje, hovedsaklig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål.

Vallø

Vallø miljøopprydningsprosjekt

Esso Norge AS har i samråd med Miljødirektoratet utarbeidet en tiltaksplan for opprydning i forurenset grunn på selskapets eiendom på Vallø i Tønsberg kommune. Området er en en av de eldste industrieiendommene i Norge med industrielle aktiviteter siden 1739 og petroleumsvirksomhet fra 1899 til 2001. Når miljøopprydningstiltaket er fullført, vil det...

Lukk