Hopp til hovedinnhold
Søk
pump station Ryan

Salg av drivstoff

Den landsdekkende kjeden av Esso bensinstasjoner teller ca. 250 anlegg, hvorav 14 er ubemannede automatstasjoner under navnet Esso Express.

 I 2017 solgte ExxonMobil i Norge sin bensinstasjonsvirksomhet til det irske selskapet DCC plc, som gjennom sitt norske datterselskap Certas Energy Norway AS forestår driften av virksomheten. På 107 av stasjonsanleggene står NorgesGruppen for driften av butikkonsepter og bilvaskeanlegg. I henhold til langsiktige avtaler om bruk av Esso varemerke og forsyning av drivstoff fra ExxonMobil vil bensinstasjonene fortsatt fremstå som Esso-stasjoner, og selskapet fortsetter å markedsføre produkter både under Esso og Mobil varemerker.

Commercial Sales er ExxonMobils salgsapparat som betjener forhandlere, næringsliv og marine segmentene med drivstoff og LPG. Hovedvirksomheten er landsdekkende, men ved større laster dekkes hele Skandinavia. I marinesegmentet er ExxonMobil en aktiv markedsfører av marine gassolje som møter ECA-kravene og produseres ved raffineriet på Slagentangen.

Vil du vite mer om Commercial Sales' virksomhet og produkter, vennligst klikk her.

Blant forhandlerne er Esso Energi AS, et heleid datterselskapet  av Esso Norge AS, som er en totalleverandør av diesel til forbruker- og bedriftsmarkedet og kan også levere fyringsolje og parafin til oppvarming.  Distribusjonsnettet består av lokale salgsdistributører med bred lokalkjennskap, gode produktkunnskaper og  mange års erfaring.

I tillegg har Esso Energi AS et stort nettverk av ubemannede dieselanlegg hvor kundene har tilgang med Esso Energi-kort, samt andre kredittkort, og kan fylle diesel døgnet rundt.

Vil du vite mer om Esso Energi AS' virksomhet og produkter, se http://www.essoenergi.no/.

Lukk