Hopp til hovedinnhold
Søk

Jotun

Jotun-feltet er utbygd med to installasjoner – en brønnhodeplattform (Jotun B) som overfører produksjonen til produksjonsskipet Jotun A. Feltet ligger i Nordsjøen 200 km vest for Stavanger.

Gjennomsnittsproduksjonen i 2015 var 1.600 fat oljeekvivalenter per dag. Jotun-produksjonen har avtatt de siste årene, og dette har ført til ledig produksjonskapasitet. For å utnytte denne kapasiteten ble Balder knyttet opp mot Jotun via en gassrørledning. Deretter ble en rørledning installert mellom Ringhorne- og Jotun-feltene, noe som gjorde det mulig å produsere deler av ressursene fra Ringhorne-feltet opp mot Jotun-skipet i tillegg til Balder-skipet.

I 2015 ble 6.400 fat med olje per dag sendt fra Ringhorne til Jotun der den ble ferdig prosessert, lagret og eksportert. I tillegg ble 11 millioner kubikkfot gass eksportert daglig fra Balder og Ringhorne til Jotun for videre gasseksport til Statpipe. Som operatør for Jotun, har ExxonMobil 90 prosent eierskap i feltet. Andre partnere er Aker BP (7 prosent) og Faroe Petroleum (3 prosent).

I 2012 ble modifikasjonsarbeid på Jotun-feltet gjennomført i forbindelse med tilknytning av Jette-feltet. Produksjonen fra Jette startet våren 2013, og Aker BP, som er operatør, har inngått en tilknytningsavtale med ExxonMobil.

Kort prosjektgjennomføring

Utbyggingen av Jotunfeltet ble godkjent av Stortinget sommeren 1997.

Produksjonen startet bare 28 måneder senere.

Historikk og data

Blokk 25/8, tildelt i 1969

 • Funnet i september 1994
 • Lisens utløper i 2015

Blokk 25/7, tildelt i 1985

 • Lisens utløper i 2021
 • Utbyggingsplan ble godkjent av Stortinget 10. juni 1997
 • Oppstart produksjon: 25. oktober 1999
 • Per 31.12.01 er det investert ca 8.7 mrd. kroner
 • Maks produksjonskapasitet – 145 000 fat olje per dag
 • Vanndyp – ca. 127 m
 • Produksjonsbrønner - 15
 • Vanninjeksjonsbrønner – 1
 • Vannkildebrønner – 2
Lukk