Hopp til hovedinnhold
Søk

Ringhorne

Ringhorne-feltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder-skipet, består av en plattform med vanninjeksjons- og prosesseringsanlegg. Produksjonen sendes til Balder- og Jotun-installasjonene for ferdig prosessering, lagring og lossing.

Produksjonen på feltet startet i februar 2003, med påfølgende produksjon fra funn på vest og østsiden. Sistnevnte ble satt i produksjon i 2006. I 2015 var gjennomsnittlig produksjon på Ringhorne 22.000 fat olje per dag.

ExxonMobil er operatør og har 100 prosent eierskap i Ringhorne-feltet, bortsett fra Ringhorne Øst der ExxonMobils eierandel er 77,4 prosent. De andre Ringhorne Øst-partnerne er Statoil (14,8 prosent) og Faroe Petroleum (7,8 prosent).

Installasjon av dekket

Med en vekt på 11.400 tonn var installasjonen av Ringhornedekket Nordsjøens tyngste løft – det nest tyngste offshoreløftet i verden noensinne. Det ble utført av kranløftefartøyet Thialf 22. august 2002.

Teknologiske utfordringer

Ringhorne har bare horisontale brønner. Den lengste er 8 kilometer lang.

Geologien i området er svært komplisert, og i tillegg er noe av oljen på Ringhornefeltet tung og må hjelpes opp med trykkstøtte og gassløftteknikk. Ringhorne er utstyrt med høyteknologisk, automatisert boreutstyr. Ved hjelp av datamaskiner styres borekrona med en presisjon som gjør det mulig å treffe små mål som ligger flere kilometer unna med et avvik på kun et par meter.

Miljøvennlig plattform

Ringhorneplattformen har praktisk talt null utslipp av miljøskadelige produkter. Alt borekaks og produsert vann blir reinjisert i brønner i reservoaret. Plattformen har et lukket faklingssystem som bare antennes etter behov, slik at man unngår brenning av gass under normal drift som ville medført utslipp av CO2 gass.

Historikk og data

 • Utvinningstillatelse 001, blokk 25/11, tildelt 1965
 • Utvinningstillatelse 027, blokk 25/8, tildelt 1969
 • Utvinningstillatelse 027C, blokk 25/8, tildelt 2000
 • Utvinningstillatelse 169, blokk 25/8 og 25/11, tildelt 1991
 • 8. november 1999 overleverte ExxonMobil plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet (OED)
 • Planen ble behandlet og godkjent av Stortinget i mai 2000
 • Produksjonstart fra undervannsanleggene: 21. mai 2001
 • Produksjonsstart fra Ringhorneplattformen: 8. februar 2003
 • Maks produksjonskapasitet: 128.000 fat olje per dag
 • Vanndyp: 125 meter
 • Produksjonsbrønner: 17
 • Vanninjeksjonsbrønner: 3
Lukk