Hopp til hovedinnhold
Søk

Produksjon - Partneropererte felt

ExxonMobil har eierinteresser i over 20 produserende felt på norsk kontinentalsokkel, som er operert av andre (Statoil og Shell). ExxonMobils produksjonsandel fra partneropererte felt i 2016 var om lag 167.000 fat oljeekvivalenter per dag.

OBO – Partneropererte felt

2015/16 markerte oppstart av Åsgard havbunnskompresjon. Prosjektet er en milepæl for ny teknologi, som er viktig for videre utvikling av norsk sokkel. Selskapet deltar i ferdigstillelse av Ormen Lange Nyhamna kompresjonsprosjekt og utvidelsen av Nyhamna-anlegget, som ventes avsluttet i 2017.

I tillegg ble Trestakk-prosjektet vedtatt i november 2016, og plan for utbygging og drift (PUD) godkjent av myndighetene i april 2017. Vi jobber aktivt med modning av prosjektene Snorre ekspansjon og Fram gassprosess for endelig vedtak og PUD-levering i løpet av 2017. Selskapet deltar også i utviklingen av GRAND-prosjektet nord for Grane.

I 2016 deltok ExxonMobil i nærmere 25 produksjons- og injeksjonsbrønner.

operations obo asgard subsea

Lukk