Hopp til hovedinnhold
Søk

Produksjon - Egenopererte felt

ExxonMobil er en av de største produsentene av olje og gass på norsk kontinentalsokkel.

Feltproduksjon offshore

ExxonMobil opererer feltene Ringhorne, Balder, Jotun og Sigyn på norsk sokkel. Total daglig produksjon for disse feltene i 2016 var 66.500 fat oljeekvivalenter.

ExxonMobil har eierinteresser i over 20 produserende felt på norsk kontinentalsokkel, som er operert av andre (Statoil og Shell). ExxonMobils produksjonsandel fra partneropererte felt i 2016 var om lag 167.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Balder

Balderfeltet er bygd ut med et produksjons- og lagringsskip samt et undervanns-produksjonssystem. Feltet ligger i Nordsjøen, 190 km vest for Stavanger. Ringhorne-plattformen er knyttet opp til Balder-skipet for prosessering og eksport. Balder eksporterer gass til Statpipe via produksjonsskipet Jotun A.

Prosess- og kompressorsystemene på Balder-skipet er blitt betydelig oppgradert de siste årene – noe som har resultert i betydelig forbedret driftssikkerhet. I 2016 prosesserte produksjonsskipet på Balder 49.000 fat olje hver dag, hvorav 36.000 fat kom fra Balder-feltet, mens 13.000 fat kom fra Ringhorne-feltet.

Seismikkundersøkelser i Balder-området ble utført i 2009 og 2012 for å forberede en borekampanje som startet på nyåret 2013 med bruk av den halvt nedsenkbare riggen «West Alpha». 8 nye brønner er til nå satt i drift og har gitt en betydelig økning i vår produksjon. Boreprogrammet ble avsluttet i 2016.

ExxonMobil er operatør og har 100 prosent eierandel i Balder-feltet.

Balder Field

Jotun

Jotun-feltet er utbygd med to installasjoner – en brønnhodeplattform (Jotun B) som overfører produksjonen til produksjonsskipet Jotun A. Feltet ligger i Nordsjøen 200 km vest for Stavanger.

Gjennomsnittsproduksjonen i 2016 var 1.100 fat oljeekvivalenter per dag. Jotun-produksjonen har avtatt de siste årene, og dette har ført til ledig produksjonskapasitet. For å utnytte denne kapasiteten ble Balder knyttet opp mot Jotun via en gassrørledning. Deretter ble en rørledning installert mellom Ringhorne- og Jotun-feltene, noe som gjorde det mulig å produsere deler av ressursene fra Ringhorne-feltet opp mot Jotun-skipet i tillegg til Balder-skipet.

I 2016 ble 6.100 fat med olje per dag sendt fra Ringhorne til Jotun der den ble ferdig prosessert, lagret og eksportert. I tillegg ble 12 millioner kubikkfot gass eksportert daglig fra Balder og Ringhorne til Jotun for videre gasseksport til Statpipe.

I 2012 ble modifikasjonsarbeid på Jotun-feltet gjennomført i forbindelse med tilknytning av Jette-feltet. Produksjonen fra Jette startet våren 2013, og Aker BP, som er operatør, har hatt en tilknytningsavtale med ExxonMobil.

I 2015 startet avviklingen og fjerningen av Jotun B-installasjonen. Arbeidet vil pågå fram til 2019/2020. I desember 2016 ble produksjonen fra Jotun B-installasjonen permanent stengt ned, noe som også avsluttet produksjonen fra Jette, nevnt over.

Som operatør for Jotun, har ExxonMobil 90 prosent eierskap i feltet. Andre partnere er Aker BP (7 prosent) og Faroe Petroleum (3 prosent).

Jotun A Field

Ringhorne

Ringhorne-feltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder-skipet, består av en plattform med vanninjeksjons- og prosesseringsanlegg. Produksjonen sendes til Balder- og Jotun-installasjonene for ferdig prosessering, lagring og lossing.

Produksjonen på feltet startet i februar 2003, med påfølgende produksjon fra funn på vest og østsiden. Sistnevnte ble satt i produksjon i 2006. I 2016 var gjennomsnittlig produksjon på Ringhorne 19.000 fat olje per dag.

Med en vekt på 11.400 tonn var installasjonen av Ringhornedekket Nordsjøens tyngste løft – det nest tyngste offshoreløftet i verden noensinne. Det ble utført av kranløftefartøyet Thialf 22. august 2002.

Ringhorne har bare horisontale brønner. Den lengste er 8 kilometer lang. Geologien i området er svært komplisert, og i tillegg er noe av oljen på Ringhornefeltet tung og må hjelpes opp med trykkstøtte og gassløftteknikk. Ringhorne er utstyrt med høyteknologisk, automatisert boreutstyr. Ved hjelp av datamaskiner styres borekrona med en presisjon som gjør det mulig å treffe små mål som ligger flere kilometer unna med et avvik på kun et par meter.

ExxonMobil er operatør og har 100 prosent eierskap i Ringhorne-feltet, bortsett fra Ringhorne Øst der ExxonMobils eierandel er 77,4 prosent. De andre Ringhorne Øst-partnerne er Statoil (14,8 prosent) og Faroe Petroleum (7,8 prosent).

Ringhorne Field

Sigyn

Sigyn-feltet, som ligger i Sleipner-området i Nordsjøen, startet produksjon i 2002.

Feltet består av to gass/kondensat produksjonsbrønner og en oljeprodusent, som er knyttet opp mot Sleipner A-plattformen via en havbunnsramme. I 2016 var gjennomsnittlig produksjon 18 millioner kubikkfot gass per dag og 6.000 fat kondensat per dag. I 2016 ble en ny produksjonsbrønn boret på Sigyn med bruk av den halvt nedsenkbare riggen «West Alpha». Brønnen har bidratt til å øke produksjonen signifikant på Sigyn.

ExxonMobil har 40 prosent eierandel i feltet, mens Statoil har de resterende 60 prosent. 1. juli 2017 ble operatørskapet for Sigyn-feltet overført fra ExxonMobil til Statoil.

Lukk