Hopp til hovedinnhold
Søk

Vår tilstedeværelse i Arktis

ExxonMobil, med bransjens lengste fartstid i Arktiske forhold, er best rustet til å låse opp regionens store energipotensiale.

Sakhalin

 • Sakhalin-1 er et av de største olje- og gassprosjektene i Russland.
 • Selv om den er sub-Arktisk, utsettes plasseringen dens i Okhotskhavet for mer dynamiske istilstander enn mange offshore-områder nord for polarsirkelen.
 • Exxon Neftegas Limited, som driver Sakhalin-1-konsortiet, produserer olje og gass utenfor nordøstkysten av Sakhalin-øya helt øst i Russland.
 • Sakhalin-1-prosjektet omfatter tre reservoarer: Chayvo, Odoptu og Arkutun-Dagi.
 • Avansert teknologi integreres i boreprogrammer, anleggsutforming og transportsystemer for å gi bedre effektivitet og sikre at miljøet vernes.
   

laster video…

Chavyo-feltet

 • Utvikling av Chayvo-feltet innebar bl.a. bruk av Yastreb-riggen onshore og Orlan-plattformen offshore.
 • Orlan-plattformen er bygget for å kunne motstå jordskjelv og vanskelige isforhold til havs utenfor Sakhalin-øya.
 • Produksjonen i Chayvo startet i 2005, og utviklingen fortsetter med ytterligere boreaktivitet underveis.
 • All olje og gass som produseres i Sakhalin 1, sendes i rør til Chayvo Onshore Processing Facility, der den bearbeides og stabiliseres for transport.
 • Verdens lengste høyavviksbrønn ble boret i Chayvo.
   

 

Odoptu-feltet

 • Den andre fasen i Sakhalin-1 omfattet utvikling av Odoptu-reservoaret.
 • Bruk av boreriggen Yastreb ga adgang til Odoptu-reservoaret offshore, fra en posisjon onshore.
 • Produksjonen i Odoptu startet i 2010.
 • Et brønnstrømsrør transporterer olje og gass fra Odoptu-feltet til Chayvo Onshore Processing Facility.

Arkutun-Dagi-feltet

 • Den neste fasen i Sakhalin-1 omfatter utvikling av Arkutun-Dagi-reservoaret.
 • Berkut-plattformen er en offshore-plattform som er isresistent og forventes å bli den største produksjonsplattformen for olje og gass i Russland.
 • Produksjon fra Berkut-plattformen startet i 2015.
 • Tøffe sub-arktiske miljøer i Okhotskhavet med vintertemperaturer så lavt som -44oC, bølger på opptil 18 meter og nesten 2 meter is om vinteren.
 • Plattformens oversider veier 42 000 tonn, og var de tyngste integrerte oversidene som noen gang var satt til sjøs.

Dekastri-terminalen

 • Eksportterminalen De-Kastri inneholder verdens største enkeltstående fortøyningsanlegg.
 • Det helautomatiske tårnet er plassert nesten seks kilometer til havs.
 • Terminalen har sørget for sikker transport av over 60 millioner tonn stabilisert råolje, uten ulykker.

Alaska

 • ExxonMobil har vært aktiv i Alaska i over 60 år.
 • Vi er den største innehaveren av oppdagede gassressurser i Alaskas North Slope, og den største interessenten i Prudhoe Bay-enheten.
 • Med vår teknologi har vi økt de gjenvinnbare reservene i Prudhoe Bay-enheten med omtrent 30 %.
 • Vi bidrar til det neste kapittelet i Alaskas energiutvikling gjennom prosjektet Alaska LNG.

Point Thomson

 • Naturgasskondensatprosjektet i Point Thomson er under bygging på Alaskas North Slope.
 • Produksjonen begynte i 2016.
 • Prosjektet bruker utprøvd teknologi for høyavviksboring for å få tilgang til ressurser fra anlegg onshore.
 • Data innhentet fra omfattende feltstudier brukes til å minimere skade på miljøet og det lokale dyrelivet.

Norman Wells

 • Norman Wells markerte starten for vår leting etter arktisk olje og gass.
 • Reservoaret ble oppdaget i 1920 og har produsert kontinuerlig i over 90 år.
 • Reservoaret strekker seg under Mackenzie-elva, som er dekket av flere fot is mesteparten av året.
 • For å få adgang til reservoaret utviklet vi den første bruken av kunstige grusøyer og høyavviksboring i Arktis.
 • På grunn av de ekstreme temperaturene har Norman Wells-prosjektet ledet utviklingen og bruken av modulærkonstruksjon offsite.

Grand Banks - Hibernia

 • Hibernia var verdens første isfjell-resistente tyngdekraftbaserte konstruksjon, og er fremdeles Canadas største offshoreplattform.
 • Hibernia-plattformen kan motstå kontakt med isfjell på opptil seks millioner tonn.
 • Vårt robuste administrasjonssystem for isfjell bruker satellitter, luft- og havsondering for å finne isfjell og på en sikker måte endre isfjellenes bane unna plattformen.
 • ExxonMobils avanserte teknologi for oljeutvinning har blitt brukt til å støtte både vann- og gassinjisering i Hibernia, med potensiale for å utvinne opptil seksti prosent av hydrokarbonressursene.

Grand Banks - Hebron

 • Hebron-feltet skal utvikles med en enkeltstående tyngdekraftbasert konstruksjon i betong, bygget nesten i sin helhet på Newfoundland og i Labrador.
 • Produksjonsstart er planlagt for 2017.

Beauforthavet

 • Imperial er operatøren for et samarbeidsprosjekt med BP og ExxonMobil Canada i Beauforthavet for leteboring over 120 kilometer fra kysten i Nordvestterritoriene i Canada.
 • For tiden evaluerer Imperial utforskingsteknologi-alternativer og jobber med Indigenous and Northern Affairs Canada for utforskingslisensperioder.
   

Karahavet

 • ExxonMobil og Rosneft leteborer i Karahavet, i lisensområder som omfatter mer enn 125 000 kvadratkilometer, tilsvarende alle leasene i Mexicogulfen.
 • I 2012 og 2013 ble det utført studier som kartla hydrokarbonforekomster og innhentet data om havbunnen, bølgemønstre og dyreliv.
 • I juni 2013 etablerte ExxonMobil og Rosneft Arctic Research & Design Center for å skape forskning, utvikling og tekniske tjenester for olje- og gassutvikling i Arktis, med umiddelbart fokus på Karahavet.

laster video…

laster video…

Nordsjøen

 • Vi driver fire offshoreprosjekter og har eierinteresser i ytterligere 20 prosjekter i den norske delen av Nordsjøen.
 • Vår erfaring i Nordsjøen førte til utvikling av løsninger for beskyttelse av rørledninger, havbunnanlegg og havbunns-tieback i isvann.

Russisk arktisk sokkel

 • I februar 2013 kunngjorde ExxonMobil og Rosneft planer om å øke omfanget av det strategiske samarbeidet, ved å legge til syv nye blokker i russisk Arktis.
 • I 2014 startet geofysiske studier og miljøstudier i deler av Chukchi-havet, Laptev-havet or det nordlige Karahavet, i lisensområder som strekker seg over 600 000 kvadratkilometer.

Lukk