Hopp til hovedinnhold
Søk

Et lokalsamfunn med respekt

Vi forplikter oss å sørge for bedre økonomiske muligheter, helse og utdanning i lokalsamfunnene og å beskytte miljøet der vi bor og lever.

laster video…

Utvikling av langtidskapasitet i Sakhalin

Vi utvikler en nasjonal arbeidsstyrke, lærer opp lokale leverandører og underleverandører og utbedrer veier, broer og tilgang til legehjelp.

 • Åtti prosent av de ansatte i Sakhalin er lokale.
 • Prosjektet har bidratt med over USD 13 milliarder i kontrakter til russiske selskaper.
 • Prosjektet har investert over USD 220 millioner i infrastruktur lokalt.
 • Mer enn USD 17 millioner i veldedige bidrag har blitt gitt til lokale samfunnsorganisasjoner.

Forbedring av økonomiske muligheter for kvinner i Russland

Gjennom vårt Women’s Economic Opportunity Initiative (WEOI) gir vi russiske forretningskvinner, det de trenger for å yte maksimalt og være en drivkraft for endring i lokalsamfunnet.

 • Vi har samarbeidet med den ideelle organisasjonen Committee of 20, som består av ledende russiske forretningskvinner, om å utføre en studie av over 240 selskapers beste praksis for utvikling av økonomiske muligheter for russiske kvinner.
 • Vi deltok også i komiteens internasjonale forum om kvinner og moderne økonomi i Moskva, der resultatene av studien ble delt, diskutert og undersøkt.

Forbedring av helsetilbud i Russland

Som støtte for et statlig forebyggende initiativ prøver vårt nye helseprogram i Russland å redusere dødeligheten og øke nivået på tilgjengelige helsetjenester i Russland.

 • Programmet fokuserer på to områder – Murmansk og Arkhangelsk – som har noen av de høyeste dødelighetsratene i hele Russland. Disse tallene fortsetter å stige, selv om det har blitt gjort mye for å fremme tidlig påvisning.
 • I vårt arbeid øker vi synligheten til det nasjonale legesjekkprogrammet, bedrer kvalifikasjonene til lokale røntgenleger og kjøper nytt legeutstyr til regionale sykehus.

Samarbeid med urfolksgrupper

I Canada

Som et ledd i våre utvinningsvurderinger i Beauforthavet samarbeider vi med lokalsamfunn ved å konsultere med grupper som jeger- og fangstråd, lokale bedrifter og eldreråd. Vi besøker også skoler, avholder workshops og utfører studier om f.eks. selvbergingsfiske.

Vi har utført studier om tradisjonell kunnskap, for å gjøre oss bedre i stand til å planlegge skipsfraktruter rundt områder som brukes til høsting, hvalfangst og fiske.

laster video…

I Alaska

I det nordlige Alaska samarbeider vi med lokalsamfunn og lokale myndigheter i nærheten av Point Thompson-prosjektet vårt, for å forstå deres bekymringer og unngå konflikt med deres selvbergingslivsstil.

 • Gjennom en omfattende vurdering og regelmessig engasjement har vi identifisert flere bekymringsområder for de lokale, og vi har vedtatt tilsvarende tiltak for å håndtere disse bekymringene.
 • For eksempel baserer Kaktovik-samfunnet – som ligger 100 km øst for prosjektet – seg delvis på jakt og fiske for å skaffe mat. Vi utformet den 35 km lange eksportrørledningen ved Point Thomson, som strekker seg gjennom karibuområder, slik at den er 2 m høy og dermed minimerer forstyrrelsene av karibus migrasjonsmønstre.
 • Gjennom samråd med innbyggerne har vi også utformet en rørledning med tykkere vegger enkelte steder, for å sikre at den ikke ødelegges av utilsiktede treff fra jegere langs kysten.

Dele veien med Uilta-samfunnet i Sakhalin

For å støtte operasjonene på øya har vi bygget en bro over Chayvo-bukta, for å transportere store moduler. Vi stanser all trafikk på broen for lokale reinsdyrgjetere, slik at de kan bruke broen når de hvert år skal drive reinsdyrene mot beitemarkene.

Støtte lokale tradisjoner i Alaska

I over 35 år har vi sponset Iditarod Trail Sled Dog Race® – kjent som «verdens siste store løp» – og bidratt til å lære opp lærere gjennom vårt Iditarod Education Program.

 • I 2014 forlenget vi sponsingen av Iditarod Trail Sled Dog Race® og Iditarod Education Program i ytterligere fem år. Vi samarbeider med lærere for å utvikle lærerike, nettbaserte matte- og vitenskapstimer som gir elevene en dypere forståelse for hvordan de skal kunne fullføre løpet i den utfordrende arktiske villmarken, samtidig som de får bedre ferdigheter i matte, vitenskap og samfunnsfag.
 • Hvert år lar Iditarod Winter Conference for Educators lærere dele ideer og utforske hvordan programmet – som nå når frem til over 10 000 klasserom verden over – kan fortsette å påvirke elever.

Beskytte dyrelivet

Overvåkning og beskyttelse av arktisk dyreliv i Sakhalin

I samarbeid med anerkjente russiske eksperter har vi overvåket bestanden av Stellers havørn, som holder til langs Sakhalin-kysten.

 • Mens vi undersøkte mulige beliggenheter for fremtidige Sakhalin-1-anlegg, fikk vi utviklet et omfattende program for beskyttelse av den lokale bestanden av Stellers havørn, støttet av anbefalinger fra ledende russiske eksperter.
 • Miljøeksperter bygget kunstige reder og spesielle vagler som beskyttet over 600 truede fugler mot angrep fra bjørn.

Overvåkning og beskyttelse av isbjørn i Alaska.

Som en del av Point Thomson-prosjektet fortsetter vi å overvåke og beskytte isbjørner i nærheten av virksomhetene vår – noe som er avgjørende for å kunne beskytte både dyrelivet og våre ansatte.

 • Vi holder årstidsspesifikke øvelser, utfører undersøkelser av isbjørnhuler for vintervirksomheten vår og overvåker isbjørner med stasjonære visuelle og termiske overvåkningskameraer.
 • I 2010 ble det sett en binne med to unger i nærheten av en isvei som ble konstruert for å transportere utstyr og forsyninger til prosjektet. I tett samarbeid med United States Fish and Wildlife Service (USFWS) fikk vi umiddelbart stengt veien, dannet et døgnoperativt bjørneovervåkningsteam og avholdt daglige samtaler for å koordinere verneinnsatsen. I mellomtiden brukte konstruksjonsteamet en annen transportmåte for å støtte borearbeidet.
 • Vi prøver for tiden ut bruk av bakkeradar for overvåkning slik at vi tidligere kan påvise isbjørner som nærmer seg anleggene våre. Vi har også prøvd ut en ny måte å oppdage isbjørnhuler på, med en syntetisk apertur-radar (SAR). Disse kan vise seg å bli nyttige og innovative verktøy for å gi bedre beskyttelse av både dyrelivet og våre ansatte.

Forskning på og beskyttelse av vestlig gråhval i nærheten av Sakhalin

Vår vitenskaplige tilnærming i Sakhalin, som innebærer over 15 års forskning, har vist at vi kan leve side om side med våre 40 tonn tunge naboer.

 • For å beskytte hvalene og verne om fôrplassene følger vi strenge kriteria, basert på publisert vitenskap og vår egen forskning, for å minimere mulige forstyrrelser som skyldes operasjonene våre langs kysten og offshore.
 • Støynivået som genereres av seismisk arbeid, rørledninger, borerigger og faste plattformer styres slik at vi kan redusere den negative påvirkningen på miljøet i havet rundt.

Merking og sporing av vestlige gråhvaler

ExxonMobil har etablert et vellykket forskningsprogram som overvåke vestlige gråhvaler i nærheten av vår offshorevirksomhet i Sakhalin. Dermed kan vi innhente mer informasjon om bestandens størrelse, fôringsvanene deres, atferd og habitat.  I samarbeid med Sakhalin Energy, som driver Sakhalin 2-prosjektet, har vi samlet ett av verdens mest omfattende datasett om den vestlige gråhvalens atferd og økologi.

Lukk