Hopp til hovedinnhold
Søk

Vår erfaring i Arktis

Se en kort video som oppsummerer våre over 90 års industrierfaring i Arktis:

laster video…

Vår erfaring i Arktis

1920 – Oppdagelsen av datidens nordligste oljefelt, Norman Wells, i Nordvestterritoriene i Canada, 1450 kilometer nord for Edmonton, som har blitt drevet av ExxonMobils assosierte selskap Imperial Oil Limited siden kontinuerlig produksjon startet i 1932.

1920 – 1930 – Første kommersielle oljefelt og raffineri i arktisk miljø

1965 – Granite Point-feltet oppdages, i Alaskas Cook Inlet, og produksjonen starter under to år etter at ExxonMobil oppdaget det i 1965.

1966 – ExxonMobils første isbestandige plattform installeres (Granite Point)

1967 – Produksjonen startes på Granite Point

1968 – Prudhoe Bay-feltet oppdages

1969 – Den første oljetankeren passerer den kanadiske Nordvestpassasjen - ExxonMobil leder verdens første demonstrasjonstur med et kommersielt tankskip, SS Manhattan, gjennom Nordvestpassasjen, sommeren 1969.

1972 – Offshore Technology Conference Award for bidrag til marinehistorie for reisen til SS Manhattan

1973 – Den første kunstige oljeletingsøya; Verdens største utendørs istest-basseng, Beauforthavet. Ved Prudhoe Bay utførte ExxonMobil verden største tester for isstyrkeegenskaper på jevn is.

1975 – Byggingen av Trans-Alaska-rørsystemet starter - Det 1300 km lange Trans-Alaska-rørsystemet (TAPS) er et av verdens lengste rørledningssystemer. Rørledningen ble bygget på hevede master, slik at karibu kan migrere fritt langs korridoren.

1977 – Produksjonen startes i Prudhoe Bay

1978 – Første utvikling av kommersiell isøy-konstruksjonsmetoden. Verdens største isstyrke-tester

1981-1985 – Isfjellundersøkelser i Grand Banks. Mellom 1981 og 1985 undersøkte ExxonMobil over 700 isfjell i Grand Banks, ved hjelp av luftfotografering og undervannsprofilering, for å  finne isfjellenes driftshastighet, størrelse og massedistribusjon.

1984 – Pond Inlet felles industriprosjekt på Baffin Island

1985 – Første produksjonsøy med grus - Norman Wells - Noen av de første bruksområdene for grusøyet for produksjon var ved Norman Wells.

1987 – Oppstart av første offshoreproduksjonssystem i Beauforthavet

1988 – Den da nordligste offshorebrønnen bores, med en mobil boreenhet for offshoreboring (Barentshavet) 

1988-1994 – Ice Data Acquisition Program i Barentshavet. I 1988 boret ExxonMobil den nordligste offshorebrønnen på den tiden, i det isfjellfylte norske Barentshavet, med et mobilt offshorebor. For å få en bedre forståelse for og kunne kvantifisere isfjellfaren i dette området, grunnla ExxonMobil Ice Data Acquisition Program (IDAP) sammen med Det norske polarinstituttet og Russian Arctic and Antarctic Research Institute.

1989 – Verdens største utforskningsøy med is-spray

1990 – Outstanding Achievement Award for sivil bruk av NASA-teknologi for varmerørutvikling. I 1990 ble ExxonMobils arbeid med varmerør belønnet av United States Space Foundation, med en Outstanding Achievement Award for sivil bruk av NASA-teknologi.

1995 – Isfjelltester på Grappling Island

1997 – Oppstart av Hibernia. Den første isfjellresistente tyngdekraftbaserte konstruksjonen(GBS). Hibernia er laget for å tåle kontakt med seks millioner tonn isfjell, uten å skade arbeiderne, miljøet eller driften.

1997 - Unik innhenting av havisdata utenfor Sakhalin

2001 – Feltprogram for isfjelltester utenfor Newfoundland og Labrador

2002 - Verdens største landbaserte borerigg installeres, isprøver med Primroye-tanker

2002 – Produksjonen starter i Terra Nova: installasjon av utkoblbar FPSO

2005 - Produksjonen ved Sakhalin 1 starter: Orlan offshore-plattform installeres. Før driftsstart ved Sakhalin 1 ble det utført tidlige isstudier i samarbeid med Russian Arctic and Antarctic Research Institute.

2006 - Verdens største SPM-system (single point mooring) med stasjonært tårn installeres

2010 - Produksjonen ved Odoptu-feltet starter. Ved hjelp av ExxonMobils patentbeskyttede hurtigboreprosess og integrerte hullkvalitetsteknologi er disse brønnene i Sakhalin 1 de raskest borde høyavviksbrønnene i verden.

  • Hibernia OPA2 borebrønnen, Canadas lengste høyavviksbrønn, med 11 000 kilometer

2011 - Første olje fra Hibernia Southern Extension. Første undersjøiske tie-back-prosjekt på en tyngdekraftbasert konstruksjon

2012 - Verdens lengste ERD-brønn, Z-44, står ferdig

  • Byggingen av Hebron-prosjektet starter

2013 – Utførte miljøstudier og konsekvensstudier

  • Utførte prøveprogrammer for ishåndtering
  • Utførte første kartlegging for seismisk anskaffelse
  • Felles arktisk forskningssenter med Rosneft

2014 - Verdens tyngste integrerte topsides installert vha. float-over-metoden på gravitasjonsbasestrukturen offshore Sakhalin, Arkutun-Dagi-feltet

  • Arkutun-Dagi-prosjektet utvikles til å bruke en isresistent fast plattform kalt Berkut. Plattformen forventes å bli den største offshore produksjonsplattformen for olje og gass i Russland.

2015 - Produksjon startet på Berkut plattformen, Arkutun-Dagi-feltet

  • Første Arkutun-dagi-olje ble produsert i januar 2015

2016 - Point Thomson første fase i produksjonsoppstart

2017 - Produksjonen starter på Hebron-prosjektet

Alaska

1965 – Granite Point-feltet oppdages

1966 – ExxonMobils første isbestandige plattform installeres (Granite Point)

1967 – Produksjonen startes på Granite Point

1968 – Prudhoe Bay-feltet oppdages

1969 – Den første oljetankeren passerer den kanadiske Nordvestpassasjen

1972 – Offshore Technology Conference Award for bidrag til for reisen til SS Manhattan

1975 – Byggingen av Trans-Alaska-rørsystemet starter

1977 – Produksjonen startes i Prudhoe Bay

1990 – Outstanding Achievement Award for sivil bruk av NASA-teknologi for varmerørutvikling

2016 – Point Thomson første fase i produksjonsoppstart

Fremtidig gassutvikling i Alaska

Vi fortsetter arbeidet på Point Thomson, for å utvikle de antatte åtte billioner kubikkfot med naturgass og tilhørende gassvæske. Over de neste årene vil ExxonMobil fortsette arbeidet med å utvikle denne pålitelige og sikre energikilden til verdensmarkedene.

Beauforthavet

 

1973 – Den første kunstige oljeletingsøya. Verdens største utendørs istest-basseng

1978 – Første utvikling av kommersiell isøy-konstruksjonsmetoden. Verdens største isstyrke-tester

1987 – Oppstart av første offshoreproduksjonssystem i Beauforthavet

1989 – Verdens største utforskningsøy med is-spray

Fremtidig utvikling i Beaufort-havet

Fra 2009-2015 samarbeidet Imperial med arktisforskere om å innhente miljømessige grunnlinjedata i og rundt leteområdet. Selskapet forplikter seg til å jobbe for utforskingsaktiviteter på en teknisk trygg, miljømessig ansvarlig og økonomisk effektiv måte. For tiden evaluerer Imperial utforskingsteknologi-alternativer og jobber med Indigenous and Northern Affairs Canada for utforskingslisensperioder.

Grand Banks

 

1981-1985 – Isfjellundersøkelser i Grand Banks

1984 – Pond Inlet felles industriprosjekt på Baffin Island

1995 – Isfjelltester på Grappling Island

1997 – Oppstart av Hibernia: den første isfjellresistente tyngdekraftbaserte konstruksjonen(GBS)

2001 – Feltprogram for isfjelltester utenfor Newfoundland og Labrador

2002 – Produksjonen starter i Terra Nova: installasjon av utkoblbar FPSO

2010 – Hibernia OPA2 borebrønn, Canadas lengste høyavviksbrønn, med 11 000 kilometer

2011 – Første olje fra Hibernia Southern Extension. Første undersjøiske tie-back-prosjekt på en tyngdekraftbasert konstruksjon

2012 – Byggingen av Hebron-prosjektet starter

2017 – Produksjonen starter på Hebron-prosjektet

Fremtidig utvikling

Hebron

Hebron-feltet, som består av reservoarene Hebron, Ben Nevis og West Ben Nevis, ligger utenfor kysten av Newfoundland og Labrador, i Jeanne d’Arc-bassenget, omtrent 350 kilometer fra St. John’s, på 90–100 meters dybde. I tillegg til utfordringene ved å utviklet det nærliggende Hibernia-feltet, står Hebron-feltet også overfor utfordringer knyttet til utvinning av tungolje.

Hibernia Southern Extension

Dette undersjøiske prosjektet skal bestå av fire produksjonsbrønner, boret fra den eksisterende tyngdekraftbaserte konstruksjonen (GBS) i Hibernia. Vi planlegger å bore fem undersjøiske vanninjiseringsbrønner med tiebacks til GBS, fra et utgravd boresenter på havbunnen, sju kilometer sørvest for GBS-en.

Norman Wells

 

1920 – Verdens til da nordligste oljefelt oppdages.

1920–1930 – Første kommersielle oljefelt og raffineri i arktisk miljø

1985 – Første produksjonsøy av grus

Barentshavet

 

1988 – Den da nordligste offshorebrønnen bores, med en mobil boreenhet for offshoreboring (Barentshavet)

1988–1994 – Ice Data Acquisition Program i Barentshavet.

Fremtidig utvikling i det norske Barentshavet

Vi har lett på regional skala langs Atlanterhavsranden og Barentshavet, i påvente av fremtidige lisensrunder i Norge og Grønland.

Sakhalin

 

1997 - Unik innhenting av havisdata utenfor Sakhalin

2002 - Verdens største landbaserte borerigg installeres, isprøver med Primroye-tanker

2005 - Produksjonen ved Sakhalin 1 starter: Orlan offshore-plattform installeres

2006 - Verdens største SPM-system (single point mooring) med stasjonært tårn installeres

2010 - Produksjonen ved Odoptu-feltet starter

2012 - Verdens lengste ERD-brønn, Z-44, står ferdig

2013 – Felles arktisk forskningssenter med Rosneft

2014 - Verdens lengste borebrønn med høyavviksboring står ferdig

2014 – Produksjonen ved Arkutun-Dagi-feltet starter.

Fremtidig utvikling ved Sakhalin-1

Arkutun-Dagi-prosjektet utvikles for å bruke en isresistent fast plattform kalt Berkut. Plattformen forventes å bli den største offshore produksjonsplattformen for olje og gass i Russland.

Karahavet

 

2013 – Utførte miljøstudier og konsekvensstudier

  • Utførte prøveprogrammer for ishåndtering
  • Utførte første kartlegging for seismisk anskaffelse

Fremtidig utvikling i Karahavet

Leteaktivitet begynte i 2012, med anskaffelsen av en stor seismisk 3D-kartlegging og en regional seismisk 2D-kartlegging. Boring av den første letebrønnen starter i 2014.

Lukk