Hopp til hovedinnhold
Søk

Virksomhet i Arktis

Å skreddersy tilnærmingen vi har til spesifikke miljøer er avgjørende når vi skal forutse utfordringer, jobbe sikkert og beskytte miljøet.

Værtilpasning

Værsikring gjør riggen klar til drift i arktiske forhold.

Vindvegger

 • Vindvegger legges til for å minimere områdene som er utsatt for elementene, slik at de ansatte kan holdes unna vær og vind og utstyret kan stå i høyere temperaturer.

Rørledninger

 • Rørledningene isoleres på hele anlegget, for å sikre at rett temperatur opprettholdes.

Varmekabling

 • Varmekabler bygges inn i trapper, gangveier og rekkverk, for å hindre at det samles opp is som skaper glatte overflater.

Utstyr

 • Nødutstyr stenges inne og holdes varmt, slik at det er klart til bruk på et øyeblikks varsel.

Værsikring gjør riggen klar til drift i opptil -10 grader celsius.

Vi har værsikrede rigger for andre arktiske forhold, bl.a. i Beaufort-havet, Beringshavet og offshore i Newfoundland.

Arbeid i isfylte miljøer

Vi videreutvikler teknologier og iverksetter tiltak for å sikre operasjonene våre mot farlige isforhold.

Isfjell

 • Stykker av is, for eksempel isfjell, kan identifiseres, spores og håndteres slik at kontakten med driften vår minimeres.

Isbrytere

 • Isbrytere brukes til å lete etter og fysisk manipulere is, for å sikre trygg bevegelse og drift.

Isresistent anlegg

 • Isens egenskaper identifiseres, spores og vurderes, for å fastslå om sikker kontakt med en et isresistent anlegg er mulig.

Satelittbilder og luftovervåkning

 • Isegenskapene identifiseres og spores med satelittbilder og flyovervåkning.

Signallys på drivis

 • Signallys kan plasseres på is for å overvåke drivmønster og muliggjøre nøyaktige prognoser.

Se en video om hvordan vi håndterer is:

laster video…

Støttefartøyflåte

Anleggene våre står aldri alene; en hel flåte flerfunksjonsfartøy med ekstra kapasitet sørger for støtte på stedet.

Flerfunksjonsfartøy

 • Disse fartøyene har flere funksjoner som gir maksimal redundans og fleksibilitet.

Tilgang til legehjelp

 • Toppmoderne legehjelp finnes om bord, for å ta vare på mannskapet.

Kapasitet

 Fartøyene kan utstyres med en rekke anlegg, bl.a.:

 • Ankerhåndtering
 • Ishåndtering
 • Plattformlevering
 • Transport av personell
 • Oljelekkasjerespons

Borerigger

Ulike typer borerigger kan brukes i Arktis, avhengig av faktorer som isdekke, vanndybde og reservoarets beliggenhet.

Flytende borerigg

 • Bruk: Dyptvann, vanligvis omtrent 2000 meter
 • Beskrivelse: En flytende borerigg bruker store, kraftige fremdriftsenheter til å holde seg stasjonær under boringen.
 • Egenskaper: En flytende borerigg bruker spesialutstyr til å orientere seg og forbli stabil

Semi-senkrigg

 • Bruk: Grunt til dypt vann.
 • Beskrivelse: En semi-senkrigg er en flytende konstruksjon som består av søyler og pontonger som kan tause på plass eller drives av egen propell.
 • Egenskaper: En semi-senkrigg holdes på plass av et forankringssystem og spesialutstyr, som kan takle endringer i fartøyets bevegelser og posisjon, forårsaket av miljøet.

Opptrekksplattform

 • Bruk: Grunt vann, vanligvis under 450 meter.
 • Beskrivelse: Opptrekksplattformer består av et stort flytende skrog med flere ben.
 • Egenskaper: Opptrekksplattformen taues på plass mens den flyter, og deretter senkes bena til havbunnen, mens skroget trekkes opp til over vannflaten, slik at det er hevet under boringen.

Tyngdekraftbasert konstruksjon

 • Bruk: Grunt vann.
 • Beskrivelse: Tyngdekraftbaserte konstruksjoner er som regel store bunnforankrede konstruksjoner av betong, med forsterkninger i stål.
 • Egenskaper: Disse riggene er som regel permanente installasjoner som brukes til å bore flere brønner fra ett enkelt sted.

Onshore-rigg

 • Bruk: Onshore.
 • Beskrivelse: Onshore-rigger utplasseres og installeres på et borested på land.
 • Egenskaper: Disse riggene er lettere å transportere og flytte til ulike steder for hver enkelt brønn.

Høyavviksboring

Høyavviksboringteknologi omfatter boring av flere lange brønner fra samme sted, slik at det kreves færre konstruksjoner offshore for å hente opp olje- og gassressursene. Denne teknologien gjør driften enklere, gir bedre kapitaleffektivitet og minimerer miljøpåvirkningen vår.

 • Vi har bransjerekord i boring av flere titalls av verdens lengste brønner.
 • Vi har boret mer enn 12 kilometer lange brønner i Sakhalin i Russland.

laster video…

Hurtigboreprosess

Vår raske boreprosess sikrer at brønnene bores så sikkert, effektivt og raskt som mulig. Denne teknologien gjør at vi kan begrense bruk av tid og personell på stedet, slik at vi reduserer miljøpåvirkningen.

 • Vi tar beslutninger i sanntid for å sikre bedre boreeffektivitet.
 • Denne teknologien gir oss opptil 300 % større boreflate pr. dag.
 • Denne prosessen gjør det også mulig for oss å få større utbytte av borehodene.

Lukk