Hopp til hovedinnhold
Søk

Beredskap i Arktis

Vi har forebygging som hovedfokus.  Vi må også være forberedt på at det, mot alle odds, skal oppstå ulykker, og har også hatt bransjens eneste langvarige, spesialiserte interne forskningsprogram på oljespillrespons siden 70-tallet. Vi har den tekniske ekspertisen, kvalifisert utrykningspersonell og tilgang til responsutstyr som hjelper oss med å være forberedt på en mest mulig effektiv og sikker respons.

Biologisk nedbryting

Miljøet har utviklet naturlige måter å håndtere hydrokarboner på, da miljøet har latt hydrokarboner sive ut i havet i millioner av år. Biologisk nedbryting er en naturlig prosess der mikroorganismer bruker råolje som en næringskilde.

 • Historien med naturlig utsiving: Naturlig utsiving har skjedd i alle verdens hav i millioner av år, og miljøet vårt har funnet en naturlig måte å bryte ned olje på.
 • Naturlig utsiving: Naturlig utsiving av olje er en av verdens største kilder til oljeutslipp i havene, med mellom 4 og 14 millioner fat.
 • Naturlig utsiving og biologisk nedbryting: Biologisk nedbryting har forekommet i mange millioner år, og er en naturlig prosess der mikroorganismer bruker råolje som en matkilde og deretter bryter det ned til hovedsakelig karbondioksid og vann.
 • Mikroorganismer: Mikroorganismer er tilpasset til miljøene de lever i. Arktiske mikroorganismer er dermed i stand til å bryte ned olje ved langt lavere temperaturer.

Fleksible responsalternativer

Vi har forsket på hvordan olje opptrer i ulike isbelegg og har gjennomført omfattende studier om ulike responsalternativer.

Sprøytemidler

 • Kan være en effektiv måte å forsterke naturlig biologisk nedbryting på.
 • Isens tilstedeværelse øker tidsrommet der sprøytemidler kan brukes effektivt.

In situ-forbrenning

 • Lavere temperaturer og roligere havforhold i isbelagte områder fører til lavere fordampningshastigheter, noe som kan øke tiden som kan brukes på behandling.
 • Kan brukes på de fleste overflater, og kan raskt eliminere mer enn 90 prosent av oljen man støter på.

Mekanisk oppsamling

 • Is kan fungere som et naturlig utslippssystem.
 • Diverse typer skummere, sperrebommer og fartøy har blitt utviklet spesifikt for mekanisk oppsamling av olje i isbelagte områder.

 • Vi samarbeider med bransjens ledende eksperter og akademikere for å innhentet og analysere data av høyeste kvalitet. For eksempel deltar vi aktivt i et internasjonalt samarbeid med industripartnere, for å utvide kunnskapen om Arktis.

Lukk