Hopp til hovedinnhold
Søk

Forståelse av Arktis

Beskyttelse av miljøet forutsetter en grundig forståelse av omgivelsene våre, både miljømessig og samfunnsøkonomisk.  Vi har jobbet i Arktis siden 1920-tallet.

Miljøvurdering og konsekvensutredninger

Før aktiviteter iverksettes, fastslår vi hvilke arter som finnes i bestemte habitater, og identifiserer potensielle risikoer og skadebegrensningstiltak som kan eliminere eller redusere disse risikoene.

Tidsmessige og romlige operasjoner

Vi har som mål å unngå miljøfølsomme områder til bestemte tider på året, for å forsikre oss om at det vi gjør, ikke påvirker kritisk migrasjon, forplantnings- eller hekkesesongene

Observasjon av havpattedyr

Erfarne eksperter holder utkikk etter havpattedyr og sikrer at allerede etablerte forbudssoner overholdes.

Undersøkelser av boresteder under vann

Før offshoreoperasjoner utforsker vi havbunnforholdene ved hjelp av omfattende geofysiske og geotekniske vurderinger.

Is-, meteorologi- og oseanografiundersøkelser.

Vi gjennomfører studier for å oppdage, overvåke og spore ulike isegenskaper for å forsikre oss om at vi utformer og støtter offshorestrukturer som ivaretar sikkerheten og integriteten til menneskene og miljøet. Vi undersøker meteorologiske og oseanografiske data for å vurdere vanndybden, havbunnens form, hindringer og andre fysiske egenskaper, slik at vi kan videreutvikle forståelse vår for det arktiske havmiljøet.

Forbudssone-undersøkelser

Vi studerer havpattedyrenes utbredelsesområde og opprettholder en sikker beskyttende buffersone mellom driften vår og dyrelivet.

Passiv akustisk overvåking (PAM)

 

Hydrofoner registrerer havpattedyrenes vokalisering som en ekstra sikring, i tillegg til de visuelle observasjonene, slik at vi umiddelbart kan stanse driften hvis havpattedyr beveger seg inn i forbudssonen.

Feltovervåkning og ingeniørvitenskapelige studier

Vi studerer og identifiserer sensitive områder for å få en bedre forståelse for viktige økologiske og kulturelt betydelige steder. Disse studiene hjelper oss med å utforme mest mulig sikre og effektive anlegg, konstruksjoner og fartøy for boreprogrammer og støtteaktiviteter.

Internasjonalt samarbeid

  • Vi samarbeider med bransjens ledende eksperter og akademikere for å innhentet og analysere data av høyeste kvalitet. For eksempel deltar vi aktivt i et internasjonalt samarbeid med industripartnere, for å utvide kunnskapen om Arktis.

Programmer for overvåking av dyreliv

 

Kontinuerlig overvåking hjelper oss med å forstå dyrelivet og dyrelivsområder samt den potensielle påvirkningen både på land og i havet.

Arktisk forskning og utvikling

Det arktiske forskningssentret ble etablert i 2013 i Russland, og vil gi omfattende forsknings- og teknologidesigntjenester som understøtter de felles arktiske utviklingsprosjektene til ExxonMobil og Rosneft. Det vil være en tilvekst til de pågående globale forskningsprogrammene våre.

Tradisjonell kunnskap

Å kombinere tradisjonell kunnskap med vitenskapelige målinger gir en mer helhetlig og nøyaktig forståelse av miljøet, og brukes til å forbedre planlegging av oljeletings- og boreprogrammer.

Dialog med interessenter

 

Vi samarbeider tett med lokalsamfunn for å forstå deres behov og prioriteringer, slik at vi effektivt kan samarbeide om industriprosjekter , samfunnet programmer og satsinger.

Lukk