Hopp til hovedinnhold
Søk

Administrasjon av klimagassutslipp og håndtering av økende energibehov krever integrerte løsninger.

Fokus på klimaendring

Samfunnet står overfor en todelt energiutfordring: Vi må utvide energitilførslene for å støtte økonomisk vekst og forbedre levestandarden, og vi må gjøre det på en miljømessig forsvarlig måte.

Vår holdning til klimaendring

ExxonMobil forplikter seg å bidra til å håndtere denne viktige samfunnsutfordringen, og har kontinuerlig, offentlig og åpent utforsket og diskutert risikoene for klimaendring, analyse av karbonlevetid og utslippsreduksjoner.

Oppfylle globale behov

Energi er grunnlaget for moderne levestandard og veien til mulighet og utvikling for utviklingsland.

Redusere utslipp

Hos ExxonMobil forplikter vi oss å redusere utslipp fra vår egen drift. Det er et av de viktigste punktene i den felles innsatsen for å dempe risikoene ved klimaendringer.

Drive innovasjon

Vi tror at karbonutslippene vil flate ut og begynne å gå ned rundt 2030, etter hvert som energieffektivitet brer om seg, og forskjellige karbonreduksjonspolicyer innarbeides rundt omkring i verden.

Fremme effektivitet

I løpet av de neste tiårene forventes det at befolknings- og inntektsvekst – og en banebrytende ekspansjon av den globale middelklassen – skaper nye energibehov.

Vår historikk om klimavitenskap

ExxonMobil er en ansvarlig deltaker i diskusjonen rundt klimaendringer – vi vil fortsette å forske på emnet, støtte energieffektivitet, jobbe for å redusere utslipp, søke etter nye teknologier og fremme effektive politiske tilnærminger.

Mediarapporterte dokumenter

Les en liste over dokumenter som viser vår solide kultur med vitenskapelige drøftelser om årsakene og risikoene ved klimaendringer i ExxonMobil i 1970- og 80-årene, og som fortsetter i dag.

Lukk