Hopp til hovedinnhold
Søk

Vår historikk om klimavitenskap

Vi avviser kategorisk påstandene om at ExxonMobil holdt tilbake forskningsresulater om klimaendringer i medierapporter som gir et uriktig bilde av ExxonMobils nærmere 40 år med klimaforskning.

Vi forstår at klimafaren er virkelig. Selskapet har kontinuerlig, offentlig og åpent forsket på og diskutert farene klimaendringer medfører, livssyklusanalysen for karbon og reduksjon av utslipp.

ExxonMobils fire tiår med forskning på klimavitenskap har resultert i nesten 150 offentlig tilgjengelige dokumenter, inkludert over 50 forskergodkjente publikasjoner, og nesten 300 patenter for toppmoderne teknologinyvinninger innen utslippsreduksjon og andre, tilknyttede bruksområder. Våre forskere har stått i fremste rekke innen klimaforskningen, for å kunne forstå og jobbe med verdens ledende klimaeksperter.

Vi har lenge informert både aksjonærer og investorer om hvordan vi ser på forretningsrisikoen forbundet med klimaendringene, gjennom reguleringsdokumentering, vår årlige rapport om selskapets samfunnsånd og andre rapporter til aksjonærene.

Vi jobber hardt med løsninger på utfordringen med å møte verdens energibehov, samtidig som vi reduserer klimapåvirkningen gjennom vår støtte til forskning og utvikling. Noen eksempler fra nyere tid er utforsking av revolusjonerende innovasjonen innen energi og miljø, utvikling av klimamodellering og forskning på energi med mindre karbon – alt i samarbeid med ledende forskningsuniversiteter.

Vi taler for fornuftige tilnærminger – å bruke naturgass istedenfor kull i strømproduksjon, bedring av effektivitet og bruk av markedskreftene som endringsdriver – samtidig som vi fortsetter å finansiere og delta i forskning på teknologiløsninger og en bedre forståelse av risikoene forbundet med klimaendringer.

ExxonMobil er en ansvarlig deltaker i diskusjonen rundt klimaendringer – vi vil fortsette å forske på emnet, støtte energieffektivitet, jobbe for å redusere utslipp, søke etter nye teknologier og fremme effektive politiske tilnærminger.

Les mer om ExxonMobils syn på klimaet.

Blogger:

Mediedokumenter:

Fagfellevurderte klimapublikasjoner:

Lukk