Hopp til hovedinnhold
Søk

Vår holdning

Vi har samme bekymringer som alle folk verden over – hvordan verden skal kunne få den energien den trenger, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene.

Faren for klimaendringer er tydelig, og risikoen krever handling. Økte karbonutslipp i atmosfæren medfører oppvarming. Det er bred enighet blant forskere og politikere om at noe må gjøres for å tallfeste og vurdere risikoen ytterligere.

ExxonMobil handler ved å redusere klimagassutslippene i driften sin, hjelpe forbrukere med å redusere sine utslipp, støtte forskning som fører til teknologiske gjennombrudd og delta i konstruktiv dialog som alternative forskrifter.

Å håndtere klimaendringer, sørge for økonomiske muligheter og løfte millioner ut av fattigdom er komplekse og sammenvevde problemstillinger som krever kompliserte løsninger. Det er enighet som at det trengs omfattende strategier for å håndtere disse risikoene.

Lukk