Hopp til hovedinnhold
Søk

Vi oppfordrer til reduksjon av klimagassutslipp gjennom ansvarlig bruk av våre produkter

I løpet av de neste få tiårene forventes det at befolknings- og inntektsvekst – og en banebrytende ekspansjon av den globale middelklassen – skaper nye energibehov. 

Økte inntekter betyr at det er flere biler på veiene og at flere produkter skal produseres, emballeres, skipes og forbrukes. For å møte disse kravene vil det ikke bare kreves mer energi. Det vil også være nødvendig å bruke energien mer effektivt, over alle sektorer.

Effektivitetsøkninger kommer som følge av teknologiske nyvinninger og investeringer. Vi anslår at samfunnets energibesparelser som følge av økt effektivitet vil være betydelig fra 2014 til 2040. Energibehovet over denne tidsperioden forventes å stige med 25 prosent, men energibehovet ville ha blitt mer enn doblet uten fremskrittene i effektivitet. Et fortsatt fokus på økt effektivitet er en av de beste måtene å skaffe energien samfunnet trenger på, samtidig som vi håndterer faren for klimaendringer.

ExxonMobil etterstreber bedre effektivitet i vår egen drift, samtidig som vi investerer i og skaper en rekke produkter og teknologier som lar kunder og forbrukere selv bli mer effektive.

Utvikling av energieffektive produkter

Mange av ExxonMobils produkter gjør det mulig for forbrukeren å spare energi og redusere bruken av råmaterialer, noe som kan redusere kostnadene og klimagassutslippene for samfunnet.

Vår dekkteknologi har uovertruffen evne til å holde på luften, noe som gi økt drivstofføkonomi for kjøretøyer.

Våre avanserte syntetiske smøremidler kan ikke bare gi bedre motorytelse og mindre hyppige oljedreneringsintervaller, men også redusere motorfriksjon og øke kjørelengden for biler og lastebiler.

Våre smøremidler til industribruk er utviklet for å la kundene forlenge levetiden til utstyr, redusere vedlikehold og oppnå bedre effektivitet i driften sin

Vår avanserte plast og materialer kan spare energi ved å redusere vekt over en rekke bruksområder, bl.a. emballering, forbrukerprodukter og biler.

Hver for seg kan disse forbedringene virke ubetydelige, men økt sparing blir betydelig når det brukes over hele verdens energibehov. En liten endring i en stor base fører til betydelige besparelser totalt. For eksempel har ExxonMobils bensinbesparende teknologi i en tredel av amerikanske biler medført besparelser på nærmere atten millioner liter bensin, med tilhørende reduksjon i klimagassutslipp tilsvarende åtte millioner færre biler på veien.

Produktene våre brukes også til å gjøre fornybare energikilder mer effektive. Faktisk er ExxonMobil en av verdens største leverandører av spesialsmøremidler til vindkraftindustrien, som bruker produktene våre til å gjøre vindturbinene mer effektive og pålitelige.

Investering i energieffektiv teknologi

ExxonMobil har også lenge investert i teknologi som vil medføre revolusjonerende resultater. Mange av disse innovasjonene gjenspeiles i at vår egen drift har blitt mer effektiv.

Andre deler av investeringsporteføljen vår fører – og har ført – til en rekke energieffektive teknologier som fundamentalt har endret hvordan forbrukerne bruker og tenker på energi.

For eksempel har vi investert i utviklingen av et innovativt on-board hydrogendrevet brenselcellesystem som konverterer vanlig hydrokarbonbrensel, som f.eks. bensin eller diesel, om til brenselceller rett under kjøretøyets panser. Denne prosessen gjør ren teknologi enda renere, ved å fjerne den ekstra forurensningen som oppstår ved produksjon og distribusjon av hydrogen. Målt fra «brønn til hjul» kan hydrogenbrenselsystem i selve kjøretøyet være opptil 80 % mer drivstoffeffektivt og avgi 45 % mindre karbondioksid enn forbrenningsmotorer. Denne teknologien kan også brukes der det kreves små stasjonære energikilder, og vi fortsetter å evaluere bruksmuligheter sammen med potensielle samarbeidspartnere.

ExxonMobil har også bidratt sterkt til fremskritt innen batteriteknologi, en fordel for hybrid- og elbiler. Den primære batteriteknologien som muliggjør slike kjøretøy, og en rekke andre elektroniske enheter (litium-ion-batteriet) finnes i dag delvis takket være ExxonMobil. Det første oppladbare litiumbatteriet ble utviklet av selskapet på 1970-tallet. 

I 2008 vant ExxonMobil ICIS Chemical Business Award for beste produktinnovasjon, for sin utvikling av en batteriseparatorfilm som sørger for betydelig forbedring i effekt, kapasitet, stabilitet og sikkerhetsmarginer for litium-ion-batterier. Denne utviklingen har gjort litium-ion-batteriet betydelig mer anvendelig, fordi mindre og kraftigere batterier kan brukes til neste generasjons lavutslippsbiler. Dette er et utmerket eksempel på rekkevidden og effektiviteten til en enkelt effektivitetsfremmende innovasjon. ExxonMobil Chemical produserte filmen på et anlegg i Nasu i Japan, sammen med vårt japanske tilknyttede selskap TonenGeneral. Selv om selskapet siden den gang har solgt sin filmteknologivirksomhet for batteriseparatorer, vil denne teknologien fortsette å påvirke utviklingen av hybrid- og elbiler.

Bedre emballasje

Et annet eksempel på hvordan våre investeringer og innovasjon bidrar til bedre effektivitet, er vår nye polyetylenplast for filmer.  Denne avanserte plasten reduserer tykkelse og vekt, men ikke styrke, for emballasje, film, innpakning og bunting. 

Denne fleksible filmen er 20 % lettere når den lages med vårt nye polymer, som har det treffende navnet Enable, utviklet av ExxonMobil Chemical Company. De ferdige filmproduktene er lettere enn før, slik at det kreves betydelig mindre drivstoffenergi for å transportere produktene. Å fremstille selve filmen krever mindre materiale og kan gjøres ved lavere temperaturer, hvilket også bidrar til å spare energi. Til slutt betyr det faktum at polymer er billigere, at kostnaden gjennom hele produksjonskjeden blir lavere, og salgbarheten dermed bedre. Effektivitet krever bred bruk for å være nyttig. Enable overholder dette kravet.

Bedre drivstofføkonomi

ExxonMobil deltar også aktivt, både internt og i samarbeid med anerkjente universiteter og institusjoner, i forskning på banebrytende energiteknologi som kan fremme drivstoffeffektivitet. 

For eksempel jobbet vi tidligere for å utvikle homogen ladekomprimeringstenning. HCCI, som det kalles, skulle kombinere det beste ved bensin- og dieseldrevne motorer. Bensinmotorer med HCCI tennes ved hjelp av kompresjon, akkurat som dieselmotorer, og oppnår dermed mer effektiv forbrenning.  Resultatet kan være opptil 30 % bedre bensinøkonomi og lavere utslipp.

Mellom de nye teknologiene og de energieffektive produktene som beskrives ovenfor, anslår vi at drivstofføkonomien på den gjennomsnittlige bilen på verdens veier vil være 6,3 liter pr. 100 kilometer i 2040, sammenlignet med rundt 11,3 liter pr. 100 kilometer i 2014. Hybridbiler forventes å vokse fra 2 % av nye biler solgt i 2014 til over 40 % i 2040. Dette er betydelig, fordi hybridbiler kan være opptil 30 % mer drivstofføkonomiske sammenlignet med vanlige bensinbiler. Selvsagt vil våre produkter og vår teknologi for motorer og drivstoff forbedre hybridbiler av de samme grunnene som de gjør vanlige forbrenningsmotorer mer effektive.

Lukk