Hopp til hovedinnhold
Søk

Skiftet mot naturgass vil gi utrolige fordeler for forbrukerne og miljøet. Naturgass er rimelig, pålitelig, effektiv og tilgjengelig. Den er også den minst karbonintensive av de store energikildene, og avgir opp til 60 prosent mindre CO2-utslipp enn kull når den brukes til elektrisitetsgenerering.

Naturgassteknologi

Banebrytende teknologi – inkludert oppfinnelser gjort av ExxonMobil – har hjulpet med å holde tritt med det stigende globale energibehovet ved å gjøre flere energitilførsler tilgjengelig, men de også har redusert miljøavtrykket ved energiutviklingen.

Lukk