Hopp til hovedinnhold
Søk

Miljø og sikkerhet

Gjennom hele livssyklusen til ukonvensjonell gass – fra leting til driftsnedlegging - er vi nøye med å minimere forstyrrelsene i lokalsamfunnet og beskytte miljøet.

Sikkerhetstiltak

Sikkerhet for personer, lokalsamfunn og miljøet er førsteprioritet for alle ansvarlige selskaper og myndigheter som jobber for å utvikle ukonvensjonelle gassressurser.

Luftutslipp

Vi leter etter muligheter til å redusere luftutslipp som er forbundet med driften vår, og produktene vi leverer, for å øke aksjeverdien og oppfylle forskriftsmessige krav.

Lukk