Hopp til hovedinnhold
Søk

Miljø og sikkerhet

Gjennom hele livssyklusen til ukonvensjonell gass – fra leting til driftsnedlegging - er vi nøye med å minimere forstyrrelsene i lokalsamfunnet og beskytte miljøet.

Vern om lokalsamfunnet

For å minimere trafikkforstyrrelser krever vi at lastebiler som bærer utstyr og hydraulikkfraktureringsvæske bruker spesifiserte ruter, til spesifikke tider og dager. Selv om støynivået fra anlegget kan være lavt, kan det installeres støybarrierer rundt området, for å redusere støynivået ytterligere. Så snart det produseres fra en ikke-konvensjonell gassbrønn, er det ingen påvisbar støy. 

Beskyttelse av grunnvannet. 

Hydraulisk frakturering foregår langt under grunnvannsakviferen. Grunnvannet er beskyttet av flere tusen fot ugjennomtrengelig stein og et ingeniørutviklet borerør som består av flere lag stålrør og sement for isolasjon. De mange lagene ugjennomtrengelig stein mellom vanntilførselen og det gassførende steinlaget sikrer at bruddet ikke strekker seg inn i grunnvannsakviferen. 

Beskyttelse av landskapet 

Levedyktige kilder til ikke-konvensjonell gass finnes ofte i små, isolerte soner som kan være bare noen meter fra hverandre. Under boreprosessen bores det vanligvis et vertikalt brønnhull 1,5 til 2,5 km under overflaten. Flere horisontale avvik kan deretter bores, slik at man når de ulike gassreservoarene. 

Horisontal boring har ført til utvikling av flerbrønnsteknologi, der ett borested kan omfatte flere produksjonsbrønner, med tilgang til reservoarer som kan være opptil 8000 fot unna den vertikale brønnen. Istedenfor at flere enkeltstående brønner står spredt rundt omkring, kan flerbrønner føre til betydelig mindre påvirkning på overflaten.

Lukk