Hopp til hovedinnhold
Søk

Sikkerhetstiltak

Sikkerhet for personer, lokalsamfunn og miljøet er førsteprioritet for alle ansvarlige selskaper og myndigheter som jobber for å utvikle ukonvensjonelle gassressurser.

Når et borested skal velges, engasjerer vi oss i lokalsamfunnet og innhenter informasjon om alle gjeldende lover, regler, tillatelser og forskrifter, og vi kan utføre konsekvensanalyser for å identifisere og håndtere eventuelle konflikter. Alle utviklings- og produksjonsaktiviteter innebærer godt definerte og beviste retningslinjer, standarder og praksiser, for å sikre at driften blir sikker og miljøvennlig. 

I vanlige ikke-konvensjonelle gassprosjekter foregår det mest intens aktivitet under boringen, som vanligvis varer i mellom fire og seks uker. I Barnett-skiferen i Texas kan boreprosessen være så kort som 14 dager. I løpet av denne perioden kjører lastebiler til og fra anlegget, og det brukes maskiner som borer borehull som vanligvis strekker seg 1,5 - 2,5 kilometer under overflaten. 

Selve fraktureringsprosessen varer normalt bare noen få dager. Så snart boringen og fraktureringen er fullført, og naturgassen strømmer, er det svært lite støy ved produksjonsborehullet. Slik forblir det gjennom resten av produksjonslevetiden, som vanligvis er mellom 20 og 30 år.

Lukk