Hopp til hovedinnhold
Søk

Høyeffektive bore- og utbyggingsteknologier

Framskritt innen teknologi benyttet til boring og utbygging, har gjort energibransjen i stand til å nå nye kilder med olje og naturgass for å tilfredsstille en stadig økende etterspørsel verden rundt. Ny teknologi har også hjulpet til med å redusere miljøpåvirkningen av energiproduksjon ved å gjøre det mulig oppnå en høyere olje- og gassproduksjon...

Dypvanns boreteknologi

Framskritt innen teknologi har gjort ExxonMobil i stand til å produsere offshore olje- og gassforekomster i vanndybder som var umulige for en generasjon siden.

Utvikling av mest moderne teknologier for karbonfangst og -lagring

Med en driftsinteresse i omtrent en tredjedel av verdens totale karbonfangst og -lagrings(CCS)-kapasitet er ExxonMobil ledende innenfor en av de viktigste nestegenerasjons lavkarbonteknologier. CCS er den prosessen hvor karbondioksidgass som ellers ville sluppet ut i atmosfæren, fanges, komprimeres og injiseres i undergrunns geologiske formasjoner...

Lukk