Hopp til hovedinnhold
Søk

Forbedret effektivitet i oppstrøms oljesandproduksjon

Canadas oljesandforekomster er rangert som nummer tre i verden, etter Saudi-Arabia og Venezuela, mht. utvinnbare oljereserver. Vi vet at mange interessenter er bekymret for den økte energiintensiteten og vannbruken som er forbundet med utvikling av oljesand.

Ifølge Environment Canada har den kanadiske oljesandindustrien redusert produksjonsrelaterte utslipp med nesten 30 prosent per fat siden 1990. Vi vet at det fortsatt er mye å gjøre. ExxonMobil og vårt kanadiske tilknyttede selskap, Imperial Oil, jobber for å redusere klimagassutslippene på våre oljesandanlegg, ved å investere i utvikling av trinnvise forbedringer og banebrytende teknologi. Denne teknologien kan, når den brukes sammen med kogenerering, føre til ytterligere reduserte utslipp.

Oljesandprosjektet vårt i Kearl er neste generasjons tilnærming til oljesandutvinning. I Kearl bruker vi en ny og patentbeskyttet teknologi – parafinskumbehandling – til å fjerne små leirepartikler og vann fra bitumen og produsere et produkt som er egnet til å transporteres til markedet i rør, slik at det ikke lenger er behov for oppgradering på anlegget. Ved å behandle bitumen én gang, og ikke to ganger (i oppgraderingsenheten og på raffineriet) reduseres klimautslippene gjennom livssyklusen. Vi har også utviklet en ny teknologi som kalles LASER (liquid addition to steam to enhance recovery) som gir bedre utvinning av oljesanden på anlegget. LASER-teknologien gir mer energieffektiv og større utvinning av bitumen, og vil redusere klimagassutslippene for denne prosessen med omtrent 25 %. Vår sykliske løsemiddelprosess, som for øyeblikket er under utvikling, er en ikke-termisk måte å gjenvinne tungolje på. Den kan potensielt redusere klimagassutslippene ved tungoljeproduksjon med omtrent 90 prosent.

Ved å bruke kogenerering i oljesandproduksjonen reduseres energiforbruket, samtidig som det er en effektiv måte å produsere energi og damp på. Kogenereringen som er planlagt for Kearl vil redusere CO2-utslippene med 551 000 tonn per år, i forhold til om vi hadde kjøpt elektrisiteten for prosjektets første fase. Kogenereringsanleggene ved driften på Cold Lake-anlegget reduserte CO2-utslippene med 40 %, sammenlignet med strømproduksjon fra kullkraftanlegg og behandling av damp fra vanlige dampkjeler.

Et annet viktig aspekt ved oljesandutviklingen i Canada er påvirkningen av vannets tilbaketrekning i Athabasca-elven i Alberta. Omtrent 3 % av Athabasca-elvens naturlige strøm er forbeholdt oljeindustrien, og halvparten av den brukes. Ved vårt oljesandprosjekt i Kearl konstruerer vi et vannlagringssystem som skal redusere vannets tilbaketrekning fra Athabasca-elven ved perioder med lav vanngjennomstrømming. Kearl vil også bruke avansert teknologi for gjenvinning av vann og redusering av vannforbruk. Vannet som trekkes ut av Athabasca-elven, vil gjenbrukes omtrent 18 ganger. Anlegget vårt i Cold Lake forbruker omtrent et halvt fat ferskvann for hvert fat gjenvunnet bitumen. For å redusere vannforbruket betydelig, blir omtrent 95 % av vannet som gjenvinnes fra oljeproduksjonen behandlet, resirkulert og pumpet tilbake som damp.

ExxonMobil og Imperial Oil utfører også lovende forskning på ekstrahering uten vann. Denne teknologien er under utvikling, og kan potensielt nesten fjerne behovet for vann helt, og dermed revolusjonere bitumenutvinning for gruveoperasjoner i oljesand.

Lukk