Hopp til hovedinnhold
Søk

The Outlook for Energy er ExxonMobils globale langtidsprognose for etterspørsel og forsyning av energi fram mot 2040. Vi anvender data og funn som framkommer i boken som en støtte i våre langsiktige investeringer. Boken belyser også den doble utfordringen som ligger i å sikre verden tilgang til rimelig og pålitelig energi samtidig som risikoen for klimaendringer begrenses. Vi deler Outlook med offentligheten for å bidra til en bedre forståelse av hvilke faktorer som former verdens energibehov.

Etterspørsel

Den globale etterspørselen etter energi vil stige fram mot 2040.

Utslippsreduksjon

Utfordringene med å skaffe nok energi til den globale økonomien må ses sammen med behovet for å gjøre dette på en måte som reduserer utslipp av energirelaterte drivhusgasser og minsker risikoen for klimaendringer.

Tilgang på ressurser

De siste teknologiske framskrittene har ført til en ny energisituasjon, preget av rikelighet og en lang rekke energityper– fra olje og naturgass produsert i Amerikas skiferbrønner til dypvannsoljefelt utenfor den afrikanske kysten; fra nye atomkraftreaktorer i Kina til vindturbiner og solcellevinger i land over hele verden.

Energi er livsviktig

Verdens befolkning nærmer seg 9 milliarder mennesker i 2040, og vi utfordres vi til å forbedre levestandarden overalt. Vi forventer at fremdriften vil bli drevet av menneskelig oppfinnsomhet og energien som bidrar til å gjøre et bedre liv mulig.

Last ned rapporten

The Outlook for Energy PDF-er og datatabeller er tilgjengelig for nedlasting.

Lukk