Hopp til hovedinnhold
Søk

Utslippsreduksjon

Utfordringene med å skaffe nok energi til den globale økonomien må ses sammen med behovet for å gjøre dette på en måte som reduserer utslipp av energirelaterte drivhusgasser og minsker risikoen for klimaendringer.

I de neste tjuefem årene vil vi oppleve en rivende utvikling drevet fram av teknologiske nyvinninger og politiske vedtak. Denne utviklingen vil gi et helt annet bilde når det gjelder globale utslipp av drivhusgasser.

Politikere og planleggere vil vedta tiltak for å oppfylle målene i den internasjonale klimaavtalen inngått i Paris i 2015. Nyvinninger innen forskning og utvikling skapt av verdens forskere, ingeniører og gründere vil ytterligere drive fram energievolusjonen.

Nyvinningene vil ikke bare gi nye muligheter for forsyning av energi, samt bedre energieffektivitet, men de vil også by på bedre muligheter for teknologier slik som karbonfangst og lagring (CCS). Mellom 2015 og 2040 vil innovasjon innen transportsektoren gi en betydelig forbedret drivstofføkonomi for privatbiler, lastebiler og varevogner. Vi kommer også til å se et skifte mht. hvilken type energi som brukes i produksjon av elektrisitet, ført an av naturgass og fornybar energi. Kullandelen i global kraftproduksjon viser en fallende tendens de siste årene, og andelen vil fortsatte å falle etter hvert som mindre karbonintensive energikilder som naturgass, atomkraft, vindkraft og solenergi vinner fram.

Til å begynne med vil resultatet være at økningen i utslipp av karbondioksid avdempes. Det er sannsynlig at globale energirelaterte CO2 utslipp vil toppe seg i 2030-årene og at de deretter vil begynne å falle. Dette er bemerkelsesverdig med tanke på at GDP forventes å fordoble seg i perioden fra 2015 til 2040.

Co2 emis by reg
Lukk