Hopp til hovedinnhold
Søk

Energi er livsviktig

Siden flere mennesker kommer til å anvende energi for å forbedre leveforholdene sine, forventer vi at den globale etterspørselen etter energi vil være omtrent 25 prosent høyere i 2040 enn den var i 2015.

Å gjøre energi tilgjengelig på en trygg, pålitelig og rimelig måte, – samtidig som risiko og negative innvirkninger på miljøet holdes på et minimum – vil kreve avanserte tekniske løsninger og utvikling av handel og investeringer. Det vil kreve innovasjon. Og ikke minst vil det kreve at myndigheter, enkeltpersoner og bedrifter gjør smarte og praktiske valg når det gjelder energi.

Det er Outlooks oppgave å forstå faktorene som driver verdens energibehov – og hvilke valg som mest sannsynlig vil bidra til å møte behovet. Gjennom å dele Outlook med offentligheten, håper vi å utvide forståelsen for dette både blant enkelpersoner, bedrifter og myndigheter. Energi spiller en vital rolle i våre liv, og vi har alle en rolle å spille når det gjelder å skape framtiden for energi.


Lukk