Hopp til hovedinnhold
Søk

Grunnleggende faktorer

Hvordan vil verdens energisituasjon se ut i framtiden?

For å svare på dette spørsmålet må man starte med å studere de langsiktige demografiske og økonomiske trendene som gjør seg gjeldende. Innen år 2040 er det forventet at antall mennesker i verden vil ha steget til 9,21 milliarder, fra 7,4 milliarder i dag.

Over samme periode vil det globale bruttonasjonalproduktet (GDP) fordoble seg. Dette er særlig drevet fram av land som ikke er medlemmer av Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling (OECD), da det er disse landene som vil oppleve sterkest økonomisk vekst. Dette vil bety en økning i levestandarden for mennesker i nesten alle verdenshjørner og vil føre til at millioner av mennesker vil bli del av den globale middelklassen.

Denne økonomiske ekspansjonen, sammen med en økning i verdens befolkning, vil bidra til å øke det globale forbruket av energi med ca. 25 prosent innen år 2040. Dette tilsvarer en økning i forbruket på størrelse med etterspørselen i Nord-Amerika og Latin-Amerika.

Verdenssamfunnet må utnytte alle levedyktige energikilder for å holde tritt med den sterke veksten i etterspørselen.

Lukk