Hopp til hovedinnhold
Søk

Tilgang på ressurser


Hvilke ressurser vil være tilgjengelige for å møte verdens økende behov for energi? De siste teknologiske framskrittene har ført til en ny energisituasjon, preget av rikelighet og en lang rekke energityper– fra olje og naturgass produsert i Amerikas skiferbrønner til dypvannsoljefelt utenfor den afrikanske kysten; fra nye atomkraftreaktorer i Kina til vindturbiner og solcellevinger i land over hele verden.

Den globale energimiksen vil oppleve et skifte over de neste tjuefem årene. Samfunnets krav om tilgang på energikilder med lavere utslipp vil drive fram en stor vekst i behovet for atomkraft og fornybare energikilder slik som vindkraft og solenergi.

Innen 2040 vil atomkraft og fornybar energi dekke nærmere 25 prosent av de globale forsyninger av energi. Olje vil fortsatt forbli en uunnværlig energikilde innenfor transport og kjemisk produksjon. Naturgass vil ta en større del av energimiksen, etter hvert som elektrisitetsverk går over til lavutslippsdrivstoff og anvender naturgass i produksjonen. Gass vil i løpet av et tiår ta igjen kull som det nest viktigste drivstoffet i verden.

Verden har gjennomgått en energirevolusjon de siste årene. En betydelig vekst i produksjon av olje og naturgass fra amerikanske skiferoljefelt har fullstendig snudd opp ned på situasjonen preget av knapphet og begrensninger som var rådende fra 1970-årene. Nord-Amerika, tidligere en importør av olje, er på få år snart blitt en netto eksportør av olje.

Disse nyvinningene har stimulert til en ny "overflodstidsalder" i tilbudet av energi. Dette er gode nyheter for de milliarder av mennesker som søker å forbedre sin levestandard.

Væsker

Forsyningsoverflod og et bredt spekter av energivalg har akselerert på grunn av teknologisk innovasjon. Forsyninger av olje og flytende naturgass er anslått til å vokse 20 prosent i løpet av de neste 25 årene, i hovedsak samsvarende med forventet vekst i etterspørselen. Gevinstene vil i stor grad komme fra kilder som har blitt realisert på grunn av ny teknologi, for eksempel ukonvensjonell energiressurser som skiferolje, dypvann og oljesand. Ettersom energimarkedene skifter, vil Nord-Amerika bli nettoeksportør i takt med økende produksjon av skiferolje og NGL (Natural Gas Liquids).

Kartlagte tall - prognoser

Naturgass

Forsyningsoverflod og et bredt spekter av energivalg har akselerert på grunn av teknologisk innovasjon. Forsyninger av olje og flytende naturgass er anslått til å vokse 20 prosent i løpet av de neste 25 årene, i hovedsak samsvarende med forventet vekst i etterspørselen. Gevinstene vil i stor grad komme fra kilder som har blitt realisert på grunn av ny teknologi, for eksempel ukonvensjonelle energiressurser som skiferolje, dypvann og oljesand. Ettersom energimarkedene skifter, vil Nord-Amerika bli nettoeksportør i takt med økende produksjon av skiferolje og NGL (Natural Gas Liquids).

Kartlagte tall - prognoser


Lukk