Hopp til hovedinnhold
Søk

Definisjon av tilnærmingen vår: oppdagelse, utvikling og idriftsettelse

Vi mener at menneskeskapt oppfinnsomhet er avgjørende for å levere brennstoffet og produktene som forbrukere trenger, på en måte som et trygg for våre ansatte, deres lokalsamfunn og miljøet.

For å støtte dette er ExxonMobil bygd på en kultur for vitenskap og teknologi. Vi har ansatt over 2200 Ph.D-forskere og 5000 ansatte ved våre forsknings- og teknologidivisjoner verden rundt. Hvert år investerer vi rundt $1 milliard i bedriftsforskning og utviklingsinitiativer. Målsetningen vår er å utvikle gjennombrudds-teknologier som kan være til nytte for forretningsdriften vår og ha en positiv påvirkning på samfunn og miljø.

ExxonMobil utfører banebrytende forskning og utvikling gjennom internt arbeid, via samarbeid med andre bransjer, og ved å finansiere akademiske og andre ikke-offentlige forskningsprosjekter. Vi er stolte over å si at som følge av denne forskningen og utviklingsinitiativene ble ExxonMobil nevnt som en av topp 100 innovatører av Thompson Reuters i 2015 for vår ledelsesytelse innen generelt patentvolum, suksessrater for patentutvikling, global rekkevidde og oppfinnelsespåvirkning.

I 2007 begynte vi å bruke en prosess med formelle studier for å utforske teknologi i utvikling. Disse studiene lærer selskapet om teknologi under utvikling, definerer våre mulige bidrag til vitenskapen og vurderer mulig fremtidig bruk av teknologien for vår virksomhet. Selskapet har engasjert eksperter fra en rekke ulike fagfelt innen funksjonelle forskningslaboratorier til å skrive formelle studier om emner om alt fra biodrivstoff til nanoteknologi. Under utformingen av disse dokumentene kan ExxonMobil avgjøre at det bør investeres i en bestemt teknologi i fremtiden.

Etter hvert som teknologien går fra konsept til forskning og bruk, bruker ExxonMobil en konsekvent ledelsestilnærming.

Standardprosessen for teknologiinvestering krever at vi vurderer den tekniske gjennomførbarheten gjennom forskning og utvikling. ExxonMobils forskningsfunksjoner følger et stadiebasert system for forskningsadministrasjon, der teknologien tas fra de tidlige stadiene og helt fram til selve idriftsettingen. Forskere samarbeider med virksomhetens avdelinger for å fastslå teknologiens fordeler for virksomheten, etablere mål og milepæler for forskning og utvikling, styre uavhengige prosjektgjennomganger og autorisere finansiering av prosjekter.

Disse prosjektene kan ha svært ulike tidsperspektiver. Vi begynte for eksempel å utrede ekstern gasspåvisning i 2007. Forskere ved ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) avgjorde dens taktiske nytte i 2010. I 2011 inngikk EMRQ samarbeid med Louisiana State University Fire School om gjennomføring av felttesting. I 2014 tildelte ExxonMobil Upstream Research Company den første kommersielle lisensen for InteliRed fjernoppdagingssystem for gass til medutvikler Providence Photonics, LLC.

Det kan ta betydelig mer tid å iverksette banebrytende teknologi. For over 30 år siden hadde ExxonMobil-forskere en teori om at det å fryse karbondioksiden (CO2) som iblant kan produseres fra naturgassreservoarer under overflaten, ville være mer effektivt for separering, ikke et hinder. Nå har denne teorien blitt virkelighet. ExxonMobil Upstream Research Company har fullført utprøvingen av Controlled Freeze Zone™-teknologien (CFZ™) ved et kommersielt demonstrasjonsanlegg (CDP) i gassanlegget vårt i LaBarge i Wyoming. CDP-en fremstilte kostnadseffektivt et stort utvalg surgassdoser og skilte CO2 fra naturgass i en høytrykksstrøm, perfekt for bruk i sekvestrasjon eller forbedret oljegjenvinning. Takket være suksessen ved LaBarge er CFZ™-teknologien nå klar for kommersiell bruk.

Lukk